אני בעל עסק קטן ורוצה ליווי וייעוץ ארגוני – מה מקומו של הגורם האנושי בתהליך?

1במקרים רבים אני פוגשת בעלי עסקים קטנים עד בינוניים שמכירים בעובדה שיש בעסק שלהם מספר כשלים ניהוליים.

פונים אליי בפנייה לחיפוש אימון אישי/ עסקי/ ארגוני מתוך ידיעה שקיים קושי עוצר, וללא הבנה מה ההבדל בין ההתמחויות השונות בתחום הייעוץ ומה בפועל מתאים להם בעסק. למשל, פגשתי מספר עסקים שלקחו שירותי איזו – תו תקן איכות לעסקים מתוך הבנה מוטעית כי אלו יספיקו על מנת לקדם את העסק ולפתור בעיות תהליכיות. אחד הקשיים, וכבר כתבתי על כך בבלוג, הוא הקושי בתהליך ההטמעה. במידה ואתה עוסק בתהליכי ארגון ושיטות- כפי שחברות איזו מייצרות, אתה זקוק לתמיכה גם בתהליך המלווה לאחר קבלת התקן ויש להוסיף, ראייה הנדסית לעיתים רחוקות לוקחת בחשבון את הגורם האנושי כגורם מפתח בתהליך.

יודעים מהי ועדת וינוגרד? אם כן, סימן שאתם בהחלט בעניינים! להיות בעניינים זה תמיד כיף, חשוב ואפילו שימושי. כי כשאתם בעניינים, אתם יכולים להשיג את הטוב ביותר בכל תחום, כמו הזמנות לחתונה מעוצבות, לימודים אקדמאיים ומשכנתא משתלמת.תצליחו!

בבואנו, כיועצים הנותנים שירות לך, בעל העסק, ואנו באים מדיספלינה התנהגותית עלינו לבחון ולאפיין וכן להטמיע שינוי ארגוני תוך לקיחה בחשבון  של הגורם העיקרי בתהליך: נכון, זהו הגורם האנושי. נוכל לכתוב רבבות ספרים מקצועיים הכוללים אלפי תיאוריות ארגוניות, אולם ללא התייחסות לשוני בין ארגון לארגון הקשור לאופי האנשים והגורמים האנושיים המרכיבים אותו לא נוכל להצליח בשום תהליך.

להפך, עלול להיווצר הרושם שהתחום נשלט בידי שרלטנים ולא אנשי מקצוע אמיתיים שמובילים לשינויים לטווח הארוך בעסק.

אני ממליצה לפנות אליי, או לכל יועץ אחר ולבחון את מידת הרצינות והמקצועיות הנובעת מההבנה שלא מדובר בארגון כמערכת נוקשה וחסרת חיים, אלא כל עסק הינו מערכות אורגנית ודינאמית שיש להתייחס להשפעות החיצוניות והפנימיות המלוות אותו בכל רגע נתון.

כתב מנוי

לכבוד
השופט (בדימוס) ד”ר אליהו וינוגרד
פרופסור רות גביזון
פרופסור יחזקאל דרור
אלוף (במיל.) ד”ר חיים נדל
אלוף (במיל.) מנחם עינן

כתב מינוי

לועדת בדיקה ממשלתית לברור ההיערכות וההתנהלות של הדרג המדיני ומערכת הביטחון בנוגע למכלול ההיבטים של המערכה בצפון שהחלה ביום 12.7.2006
א. בהתאם להחלטת הממשלה מיום 17.9.2006 ובהתאם לסעיף 8א לחוק הממשלה, התשס”א-2001, הננו מתכבדים למנותכם לחברים בוועדת בדיקה ממשלתית לברור ההיערכות וההתנהלות של הדרג המדיני ומערכת הביטחון בנוגע למכלול ההיבטים של המערכה בצפון שהחלה ביום 12.7.2006 (להלן – “הוועדה”).
ב. בראש הוועדה יעמוד השופט (בדימוס) ד”ר אליהו וינוגרד.
ג. הוועדה תבדוק ותקבע ממצאים ומסקנות וכן תגיש המלצות ככל שתמצא לנכון, בנוגע לדרג המדיני ולמערכת הביטחון בכל הנוגע למכלול ההיבטים של המערכה בצפון שהחלה ביום 12.7.2006 בנושאים הבאים:

הדרג המדיני:

הוועדה תבדוק ותקבע ממצאים ומסקנות באשר להתנהלות הדרג המדיני בכל הנוגע לניהול המערכה בצפון, שהחלה בפועל ביום 12.7.2006 מן ההיבט המדיני, הצבאי והאזרחי –
הוועדה תתייחס כפי שתמצא לנכון, גם להתנהלות הדרג המדיני בכל הנוגע להיערכות ולמוכנות לקראת אירועי לחימה ותרחישי איום מאז החל ארגון החיזבאללה להתבצר על גבול הצפון.

מערכת הביטחון:

הוועדה תבדוק ותקבע ממצאים ומסקנות וכן תגיש המלצות ככל שתמצא לנכון, באשר להיערכות ולהתנהלות מערכת הביטחון בכל הנוגע למערכה בצפון (שהחלה בפועל ביום 12.7.2006), לרבות בתחומים ובנושאים כדלקמן:

1. היערכות ומוכנות מערכת הביטחון מול האיום מלבנון : לרבות היערכות מודיעינית ובניית הכוח והכנתו מול תרחישי האיום השונים.
2. ניהול הלחימה, הפעלת הכוחות ובכללם פיקוד העורף, והמערכים המסייעים והתומכים במהלך הלחימה, לרבות תהליכי קבלת ההחלטות, החל ממועד אירוע חטיפת החיילים ביום 12.7.2006 ועד למועד כניסת הפסקת האש לתוקף ביום .

אם אתם להוטים אחר חדשות, חייבים להיות בעניינים ולא מפסיקים להתעניין בפוליטיקה ובוועדות למיניהן – החתונה שלכם היא הזמן לעשות סטופ! זה הזמן לחפש הזמנות מעוצבות, יוקרתיות ומלהיבות, ולשכוח מכל השטויות האחרות. זו החתונה שלכם, ואל תשכחו את זה. ב www.prettypaper.co.il תוכלו לבחור לכם את הזמנת החלומות שתתואם בדיוק בשבילכם.

ד. הוועדה תגיש את ממצאיה ומסקנותיה, וכן המלצות ככל שתמצא לנכון, לרבות באשר לשיפור תהליכי קבלת ההחלטות בעתיד של הדרג המדיני ושל ראשי מערכת הביטחון, ובכלל זה החומרים והייעוץ הניתנים לגורמים הנ”ל.
ה. נוכח הצורך החיוני בהיערכות מהירה ובהפקת לקחים מוקדם ככל האפשר מול תרחישי האיום הקיימים נגד מדינת ישראל, מתבקשת הוועדה להגיש את דו”ח עבודתה בהקדם האפשרי; אם תמצא הוועדה לנכון, היא תהא רשאית להגיש דו”ח ביניים או דו”ח חלקי, בנושאים בהם קיימת לדעתה דחיפות ביישום מסקנותיה והמלצותיה.
ו. הוועדה תגיש את הדו”ח או הדו”חות שלה לראש הממשלה ולשר הביטחון והם יביאום בפני הממשלה.
הדו”ח או הדו”חות של הוועדה יפורסמו ברבים; הוועדה רשאית לקבוע הנחיות לגבי פרסום הדו”חות על פי העקרונות שבסעיף 20 לחוק ועדות חקירה, התשכ”ט-1968.
ז. הוועדה תקבע את סדרי דיוניה ואופן עבודתה. ישיבות הוועדה יהיו פומביות או סגורות כפי שתקבע הוועדה.
לא יתקיים דיון פומבי כאשר הדבר עלול לסכן את ביטחון המדינה או את יחסי החוץ שלה או מכל טעם אחר שבדין.
ח. בתום עבודתה תפקיד הוועדה את כל הפרוטוקולים של דיוניה וכן את כל החומר שהובא בפניה בגנזך המדינה.
ט. ראש הממשלה וחברי הממשלה, עובדי המדינה ואנשי צה”ל ומערכת הביטחון לזרועותיה, יתייצבו בפני הוועדה על פי בקשתה וימסרו לה כל מידע או מסמכים שיתבקשו על ידה.
י. הוועדה רשאית להסמיך אנשים הכשרים לכך לאסוף חומר הנדרש לעבודת הוועדה ולסייע בעבודתה.
יא. משרד האוצר יעמיד לרשות הוועדה מסגרת תקציב להעסקת כוח עזר, בהיקף שייקבע על ידה, בהתאם לצרכים כפי שיוגדרו על ידי הוועדה. כמו כן יעמידו משרד ראש הממשלה ומזכירות הממשלה לרשות הוועדה את מלוא האמצעים הדרושים לה לניהול עבודתה.
יב. בהתאם לסעיף 8א(א) לחוק הממשלה, התשס”א-2001, אישרה הממשלה בישיבתה מיום 17.9.2006 את קביעת ממלא מקום שר המשפטים כי לוועדה יהיו הסמכויות של ועדת חקירה לפי סעיפים 9 עד 11 ו-27(ב) לחוק ועדות חקירה, התשכ”ט-1968.

אנו מאחלים לכם הצלחה בתפקידכם.

הודעות לעיתונות

את מי מעניינות מלחמות, וועדות, חילוקי דעות ופוליטיקה? כשאתם מתכננים את החתונה שלכם, השאירו מאחוריכם את כל הטרדות והתמקדו בחיפוש הזמנה לחתונה שתעשה לכם את האירוע. כי חתונה, היא אירוע של פעם בחיים וכדאי לתכנן אותו כמו שצריך.

הודעות לעיתונות

ינואר
היום, 13 באוגוסט 2007, פנתה הוועדה לוועדת ההתקשרויות במשרד ראש הממשלה

על מנת שתאשר את ההתקשרות בין ועדת וינוגרד ובין עו”ד צבי אגמון
בנושא הליכים משפטיים הנוגעים לזכויותיהם של מי שעלול להיפגע מעבודתה.

הרקע לפניית הוועדה היא:

1. ביום 1 באוגוסט 2007 הוגשה עתירה לבג”צ על ידי הסנגוריה הצבאית
בעניין זכויותיהם של קצינים וחיילים העלולים להיפגע מדו”ח הוועדה.
באותו נושא היו פניות לוועדה גם מטעם גורמים בדרג המדיני.
2. הוועדה העניקה בעבר והיא מעניקה גם עתה חשיבות גדולה לזכויות אלה
שעלולים להיפגע מעבודתה, והיא פעלה בעבר, ותפעל בעתיד, בהתאם לכך. היא
אף התייעצה בנושא זה בצורה לא פורמאלית עם היועץ המשפטי לממשלה וצוותו.
3. מבחינת נושא העתירה, היה הולם כי הוועדה תיוצג בידי היועץ המשפטי
לממשלה, כפי שנעשה גם בעתירות קודמות הנוגעות לעבודתה, אלא שבמקרה זה
מי שעלול להיפגע הם אנשים מן הדרג המדיני הבכיר ביותר של הממשלה וכן
קצינים וחיילים, שחלקם עדיין משרת שירות פעיל בצה”ל. לכן סברה
הוועדה כי נכון יותר יהיה כי היא לא תיוצג במקרה זה על ידי היועץ המשפטי
לממשלה. לפיכך ביקשה הוועדה מן היועץ המשפטי לממשלה לאפשר לה להיות
מיוצגת על ידי עורך דין שלא משורות הפרקליטות.
4. הוועדה מודה ליועץ המשפטי לממשלה על החלטתו כי אין מניעה ש בנסיבות
אלה הוועדה אכן תיוצג בייצוג עצמאי. וגם על נכונותו להמשיך לקיים איתה
ועם מי שייצג אותה, דו-שיח בנושא המסגרת המשפטית ההולמת לזכויות של
מי שעלול להיפגע במקרה זה.
5. הוועדה מודה לעו”ד צבי אגמון על שהסכים לייצג אותה בעניין
זה.

1. על רקע פרסומים בתקשורת בנוגע לעבודתנו, מצאנו לנכון לפרסם כמה
הבהרות.
2. הוועדה מדברת רק בשתי דרכים: בדו”ח שלה, ובהודעות רשמיות מטעמה
לציבור ולתקשורת. כל חומר אחר שפורסם כביכול מטעם הוועדה או כביכול מדברי
“גורמים בוועדה” אין לו יסוד, אינו מטעמה או על דעתה. הוועדה
מצרה על פרסומים אלה.
3. הוועדה מעולם לא נקבה הערכה כלשהי למועד פרסום הדו”ח הסופי.
זאת בעיקר מפני שהוועדה אינה יכולה להעריך מועד זה, שכן לא סיימה עדיין
את שלב הבדיקה והניתוח של החומר הרב הנמצא בפניה, בצורה שתאפשר לה לקבוע
איזה חומר עדיין חסר לה על מנת להגיע לממצאים, מסקנות והמלצות ולזהות
מי עלול להיפגע מן החקירה, ובאיזו צורה.
4. כפי שפירטנו בדו”ח החלקי, הוועדה תקפיד לפני גיבוש הנוסח הסופי
של הדו”ח לאפשר לכל מי שעלול להיפגע מן הדו”ח שלה לדעת במה
הוא עלול להיפגע ולטעון בפניה בנוגע לפגיעה זו – אם הדבר לא נעשה עד
כה.

מאי

הודעה לתקשורת- רות גביזון ומנחם עינן:

סודיות, ביטחון וצנזורה בעבודת וועדת וינוגרד

1. בימים אלה תפרסם ועדת וינוגרד את החלקים המותרים בפרסום
בעדויותיהם של ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ”ל, ותיערך
לבחון תמלילים אחרים, על פי מצוות בג”צ. הדבר נעשה
אחרי שפורסם הדו”ח החלקי של הוועדה ביום 30 באפריל
2007.
2. בתצהיר התשובה בעתירה ביקשה הוועדה כי יינתן לה לבדוק
מחדש את נושא פרסום התמלילים המקוטעים אחרי פרסום הדו”ח
החלקי. בית המשפט לא נענה לבקשת הועדה. בעקבות זאת, רוב
חברי הוועדה החליטו להודיע לבית המשפט כי הוועדה תפרסם את
התמלילים לאחר פרסום הדו”ח החלקי, בעוד ששנינו העדפנו
כי בית המשפט עצמו יפסוק וינקוט עמדה לגבי טענותינו. כעת,
רצינו להסביר מדוע לא יכולנו להצטרף להודעת הוועדה.
3. אנו מכבדים כמובן את החלטת בית המשפט ואת העמדה של רוב
חברי הוועדה. איננו יכולים להיות שותפים לה. אנחנו מצטרפים
להליך פרסום התמלילים המקוטעים “במחאה”, בשל כך
שהטענות העקרוניות שהעלתה הוועדה לא קיבלו לדעתנו מענה לגופו
של עניין.
4. להערכתנו, לא נכון לנהוג בתמלילי עדויות שניתנו בפנינו
בדלתיים סגורות כאילו פגיעתם היחידה היא בכך שפרסום תוכן
הדברים באופן מפורט עלול לפגוע בביטחון המדינה או ביחסי
החוץ שלה, וכי לכן בדיקת הצנזורה מסלקת את הקושי. פרסום
קטעי התמלילים מעורר גם סוגיות אחרות וחשובות. קני המידה
המופעלים על ידי הצנזורה ומחלקות בטחון המידע אינם נותנים
מענה מספיק מבחינתנו לסוגיות המתעוררות בסוגי החומרים הכלולים
בתמלילים.
5. אנו סבורים, לכן, כי ראוי שבנושאים אלה יתקיים דיון
מושכל, שבמסגרתו ישוקללו האינטרסים החשובים בשקיפות ובזכות
הציבור לדעת מול אינטרסים כגון

* ביטחון המדינה במובן הרחב,
* היכולת לקיים דיונים והתייעצויות ללא מורא ובצורה גלויה,
* כיבוד ציפייתם של עדים לכך שדבריהם לא יפורסמו,
* זכויותיהם של עדים ושל מי שעדים דנים בהם ואינם יכולים
להגיב.
* יכולתה של וועדת חקירה לצפות כי עדים המופיעים בפניה ידברו
בגילוי לב על עמיתיהם, מפקדיהם ופקודיהם.
* היכולת של גופי חקירה לקיים חקירה בלי שתהיה ציפייה כי
חומרי החקירה יפורסמו.
6. אנו ערים כמובן לכך כי הוראות סודיות וטענות על בטחון
המדינה שימשו ומשמשים לא מעט על מנת להסתיר ולהשתיק מידע
שראוי לגלותו. הנטייה לעמוד על דרישות של שקיפות ושל חופש
מידע היא חיובית וחשובה. יחד עם זאת, אין לאפשר לה לטשטש
את החשיבות והחיוניות של חיסיון ושל סודיות במקרים מתאימים.
אנו מצרים על כך שהוועדה לא השכילה לקיים חלק משמיעת העדים
בדלתיים פתוחות. יחד עם זאת, איננו סבורים כי בדיעבד נכון
היה לחייב אותנו לעסוק בעריכתם ובקיטועם של תמלילי עדויות
שניתנו בדלתיים סגורות.
7. הטיעון כי הדברים ממילא כבר ידועים תרם לעובדה שמחאתנו
על פרסום התמלילים לא היתה חריפה יותר. אולם מציאות זו גרועה
בעינינו ואנו סבורים כי יש ללחום נגדה. בנוסף, אין דומה
מה שהודלף לעיתון או נכלל בספר למה שנאמר בעדויות בפני הוועדה
שחומרים סודיים היו זמינים לה בצורה שיטתית.
8. איננו רוצים כי ייווצר מצב שבו ישראל לא תוכל בעתיד
להקים וועדה שתחקור את מלחמותיה שכן חקירה כזו תחייב כמעט
בהכרח פגיעה באינטרסים חיוניים של המדינה. דווקא מי שהרצון
לחקור באומץ ולהפיק לקחים – מערכתיים ואישיים – נמצא בלב
מעייניו – צריך לדאוג גם לכך שהליכים כאלה לא יפגעו שלא
לצורך באינטרסים חיוניים של המדינה.

ב-6 במאי 2007 פנה ראש הממשלה בכתב אל הוועדה וביקש לקבל
את התמליל המלא של עדותו בפני הוועדה, בטרם יפורסם ברבים.

הוועדה דנה בבקשת ראש הממשלה ובהיערכות לקראת פרסום תמלילי הפרוטוקולים והחליטה כי עדים שתמלילי עדויותיהם יפורסמו, יוכלו על פי בקשתם ובכפוף להוראות סיווג וסודיות, לקבל את התמליל המלא
של העדות, או לעיין בו, בעת הפרסום לציבור של קטעי התמליל המותרים לפרסום, או לאחר מכן.

אפריל

וועדת וינוגרד הגישה היום לבג”צ הודעה, באמצעות פרקליטות
המדינה, בנושא פרסומי תמלילי העדויות שהושמעו בפני הוועדה.

על פי הנחיית בג”צ, הוועדה פרסמה את תמלילי החלקים המותרים
לפרסום בעדויותיהם של המשנה לראש הממשלה שמעון פרס, של אלוף
(מיל) עמוס מלכא, ושל ארנון בן עמי, וכן נערכה לפרסום החלקים
המותרים של תמלילי העדויות של ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ”ל.
כך, בהתאם לרוח פסיקת בג”צ, ולמרות שפסק הדין של בג”צ
בעניין דיבר על פרסום החלקים המותרים בתמלילים רק לפני הדו”ח
הסופי, התאמצה הועדה להקדים את פרסום שלוש העדויות המרכזיות
אף לפני הדו”ח החלקי.

אלא שבעקבות לקחי תוצאות הפרסום החלקי של תמלילי העדויות
הראשונות והבדיקה הראשונית של תמלילי העדויות של ראש הממשלה,
שר הביטחון והרמטכ”ל, הגיעה הוועדה למסקנה כי עליה לבחון
מחדש, באופן יסודי, את גישתה והיערכותה בסוגית הפרסומים של
תמלילי העדויות שניתנו בפניה בדלתיים סגורות.

כפי שהוסבר בהודעה שהוגשה היום לבג”צ, הסוגיה מעוררת
בעיות עובדתיות, משפטיות וחוקתיות לא פשוטות, והוועדה אינה
יכולה להיפנות כרגע לעסוק בהן בשל רצונה להשלים במועד את כתיבת
הדו”ח החלקי.

אשר על כן ביקשה הוועדה מבית המשפט לדחות את המשך הדיון בעתירה
עד לאחר שתקיים דיון מקיף בסוגיות הקשורות לפרסום תמלילי העדויות
שניתנו בפניה בדלתיים סגורות. הוועדה תקיים את דיוניה כאמור,
ותודיע את עמדתה לבית המשפט, סמוך ככל האפשר לאחר מועד הגשתו
של הדו”ח החלקי.

הדו”ח החלקי צפוי להיות מוגש בסוף חודש אפריל.

מרץ

1. בימים האחרונים פורסמו בתקשורת השערות, ניחושים, הערכות
ו”מידע” עיתונאי לגבי דו”ח ועדת וינוגרד
ומועד נתינתו. כל הפרסומים הללו לא היו על דעת הוועדה או
מטעמה. כן פורסם מידע, שאין לו יסוד, על דעותיהם של חברי
הוועדה בנושאים שהם עוסקת הוועדה.
2. דו”ח חלקי של הוועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון
2006 יימסר במחצית השנייה של חודש אפריל. במקביל להגשת הדו”ח
המסווג לראש הממשלה ולשר הביטחון, יועמד דו”ח בלתי
מסווג לעיון הציבור.
3. הדו”ח החלקי יכלול פרקים העוסקים בנושאים הבאים:
א. דיון בעקרונות כלליים של עבודת הוועדה
ותפיסת תפקידה בכל הנוגע לקביעת ממצאים, מסקנות והמלצות.
ב. תפיסת הוועדה את נושא כללי הצדק הטבעי.
ג. ניתוח התקופה שלקראת המערכה, החל מנסיגת צה”ל
מדרום לבנון בשנת 2000 ועד למערכה עצמה, ומסקנות כלליות
לגבי תקופה זו.
ד. ניתוח ההחלטות הקשורות ביציאה למערכה, מאז אירוע
החטיפה ב-12 ביולי ועד נאום ראש הממשלה בכנסת ב-17
ביולי.
4. ניתוח ההחלטות הקשורות בתקופת היציאה למערכה יכלול שלושה
פרקים:

1. ממצאים מפורטים
2. מסקנות מערכתיות
3. מסקנות אישיות לגבי אחריותם של ראש הממשלה, שר הביטחון
והרמטכ”ל היוצא בנוגע להחלטות לקראת היציאה למערכה
ודרך קבלתן.
4. המלצות מערכתיות.
5. בחרנו לייחד דוח חלקי לנושאים אלה שכן ההחלטות הנוגעות
ליציאה למערכה הן בעלות חשיבות מיוחדת להמשכה, והן דנות
בנושאים שהם קיימת לדעתנו דחיפות ביישום המסקנות וההמלצות.
אנחנו מדגישים כי מסקנותינו בדו”ח אינן משקפות עמדה
לגבי מכלול המערכה.
6. נעשה כל מאמץ להוציא את הדוח הסופי בהקדם האפשרי. אנו
רואים חשיבות גדולה בהשלמת העבודה בהקדם, שכן הדו”ח
הסופי יתייחס לנושאים בעלי חשיבות עליונה, שחשוב להבין מה
קרה בהם, ובעיקר לזהות את הדרוש תיקון. הדו”ח הסופי
יטפל, בין השאר, בנושאים הבאים:

* ניתוח הלחימה על כל היבטיה, לרבות עקרונות צה”ל
וסוגיות כגון מוכנות הצבא, בניין הכוח, הפעלתו, הכשרת
המפקדים ותפיסת ההפעלה;
* החלטות הדרג המדיני בהמשך המערכה, כולל החלטה על תנאי
הפסקת האש והלחימה ביומיים האחרונים אחרי שהתקבלה ההחלטה
במועצת הביטחון;
* היחסים בין הדרג המדיני והצבאי בנושאי שימוש בכוח
צבאי כחלק מתפיסה אסטרטגית של יעדי מדינת ישראל;
* האתוס הכללי של החברה הישראלית והקשר בינו ובין אתגרי
המדינה.
* הטיפול בעורף מבחינת המוכנות, התכלול, התפיסה המבצעית,
ופעולות העורף והרשויות; (תוך תיאום עם ממצאי בדיקת
מבקר המדינה).
* תוצאות המערכה.
7. בימים הקרובים ייפתח אתר הוועדה. קיבלנו בעבר פניות רבות
מן הציבור. נשמח אם פתיחת האתר תעודד אנשים נוספים, שיש
להם מידע בנושאי הבדיקה, ליצור איתנו קשר.

 

בפסק דין בג”ץ נקבע שיועמד לרשות הוועדה צוות אמין ומיומן
שיערוך את הבחינה הביטחונית הנדרשת לשם איתור החומר שגילויו
לציבור מותר. הוועדה התייעצה בעניין זה עם היועץ המשפטי לממשלה
והחליטה שהצוות יהיה מטעם הצנזורה הצבאית ומהמחלקה לביטחון
מידע בצה”ל. בסוף השבוע שעבר, נקבע הצוות בתיאום עם הצנזורית
הראשית וראש מחלקת ביטחון מידע.

מיד לאחר האישור הביטחוני של אנשי הצוות וכמו כן המלצת גורמים
אלו באשר להיקף כוח האדם הנדרש ביחס לכמות החומר הקיים, הצוות
יחל בבדיקת הפרוטוקולים.

כפי שפורסם ע”י הוועדה בעבר, הוועדה תפעל לפרסום הפרוטוקולים
באתר אינטרנט מיוחד שיוקצה לעניין, אליו יועבר באופן מיידי
כל פרוטוקול וכל חומר מתוכו שיוחלט שגילויו מותר.

פברואר

עדכון מוועדת וינוגרד: בעקבות החלטת בג”ץ ושאלות שנתקבלו
מצד עיתונאים בנושא פרסום ומועד פרסום הפרוטוקולים עלינו להבהיר
כי הוועדה עוסקת בימים אלה באיתור הגוף המתאים לאישור פרסום
הפרוטוקולים וכן להכשרת הצוות המתאים. הוועדה תפעל לפרסום
הפרוטוקולים באתר אינטרנט מיוחד שיוקצה לעניין, אליו יועבר
באופן מיידי כל פרוטוקול שיעבור את אישור הגוף שיתמנה. יש
לציין כי מיד לאחר החלטת בג”ץ החלה הוועדה לפעול ליישום
העניין ומטבע הדברים יש להקצות לנושא זה את הזמן הסביר הנדרש.

 

ועדת וינוגרד שמעה היום את עדותו של רה”מ, מר אהוד אולמרט.

במשך כשש שעות נשאל והשיב רה”מ ברובם ובכולם על הנושאים
המדיניים והצבאיים הקשורים מערכה בלבנון 2006, החל ממידע והערכות
שקדמו ליום 12 ביולי, דרך אופן קבלת ההחלטות לאחר חטיפת החיילים
וכלה בפעולות הלחימה ובפעולות המדיניות במהלך התקופה עד להפסקת
האש והחלטת מועצת הביטחון 1701.

במהלך העדות נדונו בפרוטרוט הנושאים הבאים:

* הגורמים שהובילו להחלטה לשינוי מדיניות ההבלגה כפי שהייתה
נהוגה בין השנים 2000 עד 2006.
* השיקולים המדיניים והצבאיים לגיבוש התגובה לפעילות חיזבאללה.
* הפגיעה בתשתיות בחיזבאללה ולבנון.
* הקרבות השונים ובמיוחד הפעולה הקרקעית שבוצעה לאחר קבלת
ההחלטה על ידי מועצת הביטחון וגיבוש ההליך המדיני תוך כדי
פעולות הלחימה, אשר הביאו בסופו של דבר להחלטה 1701 ולכניסת
צבא לבנון והכוח הרב לאומי לדרום לבנון.
* הליכי קבלת ההחלטות בדרג המדיני.
* שילובה של המועצה לביטחון לאומי במערך הייעוץ והתכלול של
רוה”מ.
* הטיפול בעורף שעמד תחת ירי הטילים ותפקוד הרשויות השונות
בעורף והפתרונות לגבי מיגון העורף ומתן תשובות לבעיותיו בעתיד.
* בעיית החטופים.

כמו כן נשאל רה”מ על בעיית ההדלפות במישור המדיני והצבאי,
נושא התקשורת וההסברה בשעת חירום ועל הפקת הלקחים מאירועי
המערכה ויישום שינויים במקומות שנדרשים.

עדותו של רה”מ מסיימת את השלב הנוכחי של שמיעת העדויות
ובשבועות הקרובים תעסוק הוועדה בעבודה אינטנסיבית על מנת לגבש
את דוח הביניים בהקדם אפשרי.

ינואר

וועדת וינוגרד שמעה היום את עדותם של סגן הרמטכ”ל האלוף
משה קפלינסקי, של המזכיר הצבאי של רוה”מ, האלוף גדי שמני
ושל סגן שהב”ט ד”ר אפרים סנה.

האלוף קפלינסקי העיד על תפקידו במערכה והוא סקר את השתלשלות
האירועים המבצעיים החל מאירוע חטיפת החיילים דרך התקיפה האווירית,
הפעילויות הקרקעיות המקומיות ופעילות הכוח היבשתי בימי המערכה
האחרונים.

כמו כן, העיד קפלינסקי על השינויים במבנה המטכ”ל החל
משנת 1999, על אופי הממשק בין הדרג המדיני לדרג הצבאי והשלכותיו
בקשר עם ההחלטות שנתקבלו במהלך המערכה בלבנון.

האלוף גדי שמני העיד על תפקידו ועל תהליך עדכונו של רוה”מ
עם כניסתו לתפקיד מ”מ רוה”מ ובהמשך בתקופה שקדמה
ל 12/7 וכן במהלך המערכה. האלוף שמני העיד על הסיבות שהביאו
לקבלת החלטות מבצעיות שונות בנוגע לפעילות הצבאית כפי שבוצעה
במהלך המערכה.

ד”ר סנה העיד בתור מי שהיה ס.שהב”ט בשנת 2000 עם
יציאת צה”ל מלבנון ובשנים 2006-2007, כחבר הקבינט בממשלת
שרון וכיו”ר ועדת המשנה של הכנסת לתפישת הביטחון של ישראל.
ד”ר סנה הביע את דעתו על אופן ניהול המערכה ועל חוסר
ההתחשבות בניתוח שנעשה ע”י ועדת חוץ וביטחון מ 2004 בנוגע
לחזית הצפונית.

ד”ר סנה דיווח לוועדה על הפעלת מערכי האימונים בצה”ל
בימים אלה במסגרת הפקת הלקחים מהמערכה האחרונה.

מחר יעיד בפני ועדת וינוגרד רה”מ מר אהוד אולמרט, עדותו
צפויה להתחיל בשעה 09:00.

 

היום העידו בפני ועדת וינוגרד ראש אמ”ן, האלוף עמוס
ידלין, והאלוף אודי אדם, אלוף פיקוד הצפון בעת המערכה בלבנון.

עדותו של האלוף ידלין נמשכה 3 שעות ובמהלכה הוא סקר את הערכות
אמ”ן בשנים שקדמו למערכה וכמו כן פירט בנוגע לתפקידו
של ר’ אמ”ן כמעריך הלאומי.

האלוף ידלין נשאל לגבי תמונת המודיעין שהציג לדרג המדיני והצבאי
וכמו כן בנוגע לאינפורמציה המודיעינית שהועמדה לרשותם כבסיס
להחלטה שנתקבלה על ידיהם לפתיחת המערכה וכן כבסיס להחלטות
בנוגע להמשך אופן ניהולה.

האלוף ידלין נשאל גם בנוגע לתחקירים וללקחים שהופקו באמ”ן
בהקשר לירי חיזבאללה וכמו כן דיבר על נושא החטופים.

עדותו של האלוף אדם נמשכה כשעתיים וחצי ובמהלכה סקר האלוף
את מהלך העניינים המבצעיים בפיקוד הצפון לפני תחילת המערכה,
את היערכות הפיקוד לאפשרות של אירוע חטיפה ואת השתלשלות אירוע
החטיפה עד לפרוץ המערכה.

האלוף סקר את אופן קבלת ההחלטות המבצעיות הקשורות בניהול המערכה
וכן את אופן ביצוען על ידי פיקוד הצפון והאוגדות השונות.

האלוף אדם הביע את עמדתו בנוגע לחילוקי הדעות שהיו לו עם הרמטכ”ל,
על הצבתו של האלוף קפלינסקי בפיקוד בימים האחרונים של המערכה
וכמו כן על הסיבות שהובילו להחלטתו לפרוש מצה”ל. בין
יתר הנושאים שעלו בעדותו, נשאל אדם גם בנוגע לתפקידיו הקודמים
ועל נושא העברת אחריות מאט”ל למז”י .

מחר יופיעו בפני וועדת וינוגרד:

סגן הרמטכ”ל, האלוף משה קפלינסקי (שעה 9:00)

המזכיר הצבאי של רוה”מ, האלוף גדי שמני (שעה 11:30)

סגן שהב”ט ד”ר אפרים סנה (14:00)

הרמטכ”ל רא”ל דן חלוץ העיד היום בפני וועדת וינוגרד.
עדותו נמשכה כ 7 שעות בה תיאר את השתלשלות העניינים המבצעיים
מיום 12.7 ועד לסיומה של המערכה בלבנון.

במסגרת עדותו, נשאל הרמטכ”ל על נושאים אלו:

* מערכת היחסים בין הרמטכ”ל לשר הביטחון ולראש הממשלה
ועל הממשק המדיני- בטחוני.
* כשירותו של הרמטכ”ל, כאיש חיל- אוויר, בפיקוד על הכוח
היבשתי, תפיסת הפעלת הכוחות בהקשר לדומיננטיות של חיל- אוויר
בהשגת יעדים בשדה הקרב.
* תכנית הפעולה כפי שגובשה והוצגה על ידו בפני רוה”מ
ושהב”ט ב-12/7. הוא נשאל גם על ההחלטה שלא להפעיל כוח
יבשתי אלא בהיקפים מוגבלים.
* המענה המבצעי שרצה הרמטכ”ל לתת לירי הקטיושות על העורף
ומדוע המענה לא נתן את התשובה שציפו לה.
* גיוס המילואים במועד מוקדם כהכנה לפעולה קרקעית אפשרית;
* הפעילות הצבאית של פיקוד הצפון והאוגדות במהלך המערכה ובמיוחד
בימים האחרונים לאחר קבלת החלטת מועצת הביטחון 1701.
* נושא התקשורת ובטחון המידע במערכה.

כמו כן נדונו נושאים נוספים הקשורים במערכה.

היום הופיע בפני ועדת וינוגרד הרמטכ”ל לשעבר, משה בוגי
יעלון.

הופעתו של יעלון בפני הועדה השלימה את עדותו הקודמת מתאריך

שר הביטחון עמיר פרץ העיד היום ארוכות בפני וועדת וינוגרד.

בעדות שנערכה למעלה מ 4 שעות נשאל שהב”ט על תהליך קבלת
ההחלטות ועל ההתייעצויות שקיים עם ראש הממשלה בטרם פתיחת המערכה
בלבנון. במסגרת זו נשאל שהב”ט שאלות רבות בנוגע לדרך
קבלת ההחלטה לצאת למערכה, הגדרת יעדי המערכה והתחזית בנוגע
למשך זמן המערכה הצפוי. כמו כן נשאל שהב”ט בנוגע להיקף
המידע והנתונים שהיו בידיעתו ואשר שימשו בסיס להחלטותיו. שר
הביטחון נשאל רבות גם בקשר לאי היציאה לפעולה קרקעית נרחבת
כאופציה מבצעית כפי שהייתה מובנית בתכנית המטכ”לית שקדמה
למערכה. כן נערך דיון מקיף על היבטים המדיניים של המערכה,
על הפעילות בנתיב המדיני והדיפלומטי והפעילות הקרקעית של צה”ל
לאחר שנתקבלה החלטת מועצת הביטחון 1701.

מחר יופיע בפני הוועדה בשנית הרמטכ”ל לשעבר, משה (בוגי)
יעלון אשר העיד ב – 3.1.

היום העידו בפני ועדת וינוגרד שלום תורג’מן, היועץ המדיני
של ראש הממשלה ושרת החוץ ציפי לבני.

תורג’מן נשאל על אופן קבלת ההחלטות על ידי רה”מ ביום
12/7 בסמוך ליציאה למערכה, וכמו כן סקר את אופן עבודת הצוות
המדיני בשיתוף עם הצוות של משרד החוץ בתהליך המדיני שהביא
בסופו של דבר להחלטת מועה”ב להפסקת אש- החלטה 1701.

עדותה של שרת החוץ הייתה ארוכה מן הרגיל ונמשכה כ – 3 שעות,
ובמהלכה סקרה לבני את השתלשלות האירועים וההתנהלות המדינית
מיום ה 12.7 ועד סוף המלחמה. לבני סקרה את אופן התנהלות הדיונים
ואת אופן תהליך קבלת ההחלטות בממשלה ובפורום השבעה. לבני נשאלה
גם על פעילותה ומעורבותה במגעים המדיניים והדיפלומטיים אשר
הובילו להחלטת מועה”ב 1701 .

מחר, יום ד’ יופיע בפני הוועדה שר הביטחון עמיר פרץ (900)

היום העידו בפני ועדת וינוגרד האלוף אייל בן ראובן- סגן מפקד
פצ”ן בעת מערכת לבנון ותא”ל גל הירש- מפקד אוגדה
91 לשעבר.

בן ראובן תאר את הערכות פיקוד הצפון לאיום של חטיפת חיילים
על ידי חיזבאללה והיערכות הפיקוד לפעולת תגובה, לרבות פעולה
קרקעית נרחבת, תכניות שלא הוצאו לפועל במערכה בלבנון. בן ראובן
הביע את השגותיו לגבי אופן ניהול המערכה ואופן התנהלות הכוחות.

הירש העיד על אירוע החטיפה בגזרתו שהביא לפרוץ המלחמה ועל
הצעדים שננקטו לאחריה. כמו כן העיד הירש על רמת הכשירות המבצעית
של הכוחות שפעלו בגזרתו, על פעולות הלחימה של האוגדה בכלל
ובפרט על הלחימה במרון-א-ראס ובינת ג’ביל. בין היתר התעכבו
חברי הוועדה באופן ספציפי על ימי הלחימה האחרונים לקראת הפסקת
האש. במסגרת הנושאים שעלו בעדותו, נשאל הירש גם על ממצאי תחקירי
אוגדה 91 אשר התמקדו בקרבות במרון א-ראס ובבינת-ג’בייל ובתפקודן
של חטיבות המילואים שנלחמו במסגרת האוגדה וכן על תחושתו לגבי
מידת הגיבוי לה זכה.

מחר יופיעו בפני הוועדה שלום תורג’מן, יועץ מדיני של רוה”מ
(9:00) ושרת החוץ ציפי ליבני (11:30)

היום העיד בפני וועדת וינוגרד יו”ר ועדת חוץ ובטחון
של הכנסת, ח”כ צחי הנגבי אשר נשאל על תוכן דיוני ועדת
חוץ ובטחון ואופן עבודתה לפני ובשעת המערכה בלבנון וכן על
אופן עבודת הפיקוח של ועדת חוץ ובטחון על הממשלה.

מחר בשעה 9:00 יעיד אלוף אייל בן ראובן אשר היה סגן מפקד פיקוד
צפון בתקופת הלחימה בצפון ובשעה 11:30 יעיד גל הירש מפקד עוצבת
הגליל לשעבר.

היום העידו בפני ועדת וינוגרד האלוף (מיל’) פרופ’ יצחק בן
ישראל ו אלוף גרשון הכהן, מפקד המכללות.

פרופ’ בן ישראל, לשעבר ראש מפא”ת, נשאל על מדיניות פיתוח
אמצעי הלחימה כנגד האיומים מלבנון ושאלות חברי הוועדה נסובו
בעיקר סביב נושא איום הטילים. כמו כן נתבקש בן ישראל להעריך
את תפקודו של צה”ל במערכה וכן את תפקודו של הדרג המדיני
והביטחוני העליון. אלוף הכהן העיד על מבנה ופעולות פומ’ והמכללה
לביטחון לאומי בתחום הכשרת קציני צה”ל וכמו כן סקר את
ממצאיו בתחקיר שעשה בנושא השימוש בפצצות המצרר.

מחר יעידו בפני הוועדה מפקד אוגדה 162 תא”ל גיא צור
(9) ושר התיירות וחבר הקבינט המדיני ביטחוני יצחק (בוז’י)
הרצוג (11:30)

היום העידו בפני ועדת וינוגרד אל”מ א. – רמ”ח עיצוב
באגף מבצעים ותא”ל אביחי מנדלבליט, הפצ”ר.

אל”מ א. פירט בפני חברי הוועדה על תחומי פעולת היחידה
אשר בראשה הוא עומד (תחום החשיבה האסטרטגית) על פעולתה לקראת
ובמהלך המערכה בלבנון ועד להפסקת האש.

מנדלבליט העיד על דרך ההתמודדות של הפרקליטות הצבאית בכל הקשור
עם יישומם של דיני המלחמה במסגרת פעולות צה”ל במערכה,
על הייעוץ המשפטי שנתנה הפרקליטות הצבאית במהלך המלחמה למטכ”ל
ולפיקוד הצפון והשפעתו על הפעולות של הצבא. כמו כן העיד הפצ”ר
על נושא אבטחת המידע בצה”ל ועל הפן המשפטי הקשור לחריגות
בשמירה על מידע סודי.

מחר, יום ד’, יעידו בפני הוועדה אלוף במיל’ הפרופ’ יצחק בן
ישראל (900) ואלוף גרשון הכהן, מפקד מב”ל ופו”ם
(11:30)

היום העידו בוועדת וינוגרד תא”ל איתן דנגוט, המזכיר
צבאי לשר הביטחון והיועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז. דנגוט נשאל
לגבי האופן בו התבצעה כניסתו של שר הביטחון פרץ לתפקיד וכן
לגבי תהליך קבלת החלטותיו בפתיחת המלחמה ובמהלכה וכמו כן נשאל
בנוגע להיקף המידע שהיה ברשותו לגבי יכולות צה”ל ומוכנותו
טרם ההחלטה לפתוח במערכה. דנגוט נשאל גם בנוגע לתהליך קבלת
ההחלטה שלא לפתוח בפעולה קרקעית בתחילת המערכה בהקשר לאי-הצלחתו
של הצבא להכריע את מערך הקטיושות בעזרת התקפות ח”א בלבד.

היועץ המשפטי לממשלה נשאל בנוגע לתחולת דיני המלחמה על פעולות
צהל בכלל ובמהלך הלחימה בצפון בפרט ובמיוחד לגבי ההשלכות המשפטיות
הקשורות בפגיעה באזרחים ולגבי גורמים בלתי מעורבים. כמו כן
נשאל מזוז שאלות הקשורות בייעוץ המשפטי שניתן לממשלה כחלק
מפעולות הלחימה.

מחר יום ג’, יעידו בפני הוועדה רמ”ח עיצוב באגף מבצעים,
אל”מ א. והפצ”ר תא”ל אביחי מנדלבלט.

היום העידו בפני ועדת וינוגרד עוה”ד דב ויסגלס ויו”ר
האופוזיציה בנימין נתניהו.

דב וייסגלס העיד לגבי הדרך בה נתקבלו החלטות על ידי ראש הממשלה
שרון, על תהליך ההתייעצויות המוקדמות בנושאים מדיניים וצבאיים
בכלל ובממשק המדיני –ביטחוני בפרט. כמו כן הוא נשאל על המחשבה
המדינית שעמדה ביסוד ההחלטה על מדיניות ההבלגה בגבול הצפון
בשנים 2000-2005

בנימין נתניהו העיד על המדיניות כלפי לבנון וחזבאללה בתקופתו
כראש ממשלה ועל מדיניות ההבלגה של ממשלות ברק ושרון בשנים
2000-2006 הוא נשאל על הדרך בה נתקבלו החלטות כאשר כיהן כראש
הממשלה ובפרט על תהליך קבלת ההחלטות בממשק המדיני ביטחוני.
כמו כן נשאל נתניהו על נושא תקציב הביטחון בתקופת כהונתו כרוה”מ
וכשר אוצר.

היום הופיע בפני ועדת וינגרד השר רפי איתן אשר נשאל בקשר
להחלטות ישיבות הממשלה והקבינט המדיני-בטחוני בהן השתתף בתקופת
המערכה. כמו כן נשאל איתן על לקחיו מהמערכה לאור ניסיונו רב
השנים במערכת הביטחון.

ביום רביעי, 10.1 יעידו בפני חברי הוועדה השר לשעבר חיים
רמון (9) ומנכ”ל משרד החוץ אהרון אברמוביץ (11:30)

היום הופיעו בפני חברי וועדת וינוגרד ח”כ אופיר פינס
וקצין הגנה מרחבית פצ”ן סא”ל מ.

פינס נשאל על הדיונים בישיבת הממשלה ב 12.7.06 בה הוחלט לצאת
למלחמה, על השאלות שלא נשאלו ע”י חברי הממשלה ועל המידע
הרלבנטי שלא היה ברשותם בטרם נפלה ההחלטה. כמו כן הוא נשאל
לגבי החלטות הממשלה והקבינט בישיבות בהן השתתף במהלך המערכה.

סא”ל מ. מסר פרטים על הכנת הישובים ומיגונם בקו העימות
ועל אופן הטיפול באוכלוסיה בישובים אלו.

מחר יעיד בפני הוועדה השר רפי איתן.

דצמבר

ועדת וינוגרד שמעה היום את עדויותיהם של סאל” ג. קצין
הלוגיסטיקה של אוגדה 91 ושל מפקד חיל הים, האלוף דוד בעש”ט.

סא”ל ג. נשאל על בעיות הלוגיסטיקה של האוגדה בעת המערכה
בעיקר בנוגע לאיכות וחוסרים בציוד הלחימה. מח”י נשאל
על פעילות חיל הים בתקופת המערכה. חלק נכבד מן השאלות התמקד
באירוע בספינת “אחי חנית” ועל הלקחים שנלמדו באירוע
קשה זה.

ביום ראשון יופיעו לעדות, ר’ שב”כ יובל דיסקין (9) ומח”א
האלוף אליעזר שקדי

 

היום העידו בפני חברי ועדת וינוגרד ר’ אגף מבצעים במטכ”ל
אלוף טל רוסו ויורם טורבוביץ’, ר’ סגל משרד רוה”מ.

טל רוסו העיד על תפקידו במערכה בנושא הפעילות המבצעית ובפרט
על המבצעים המיוחדים וכמו כן העיד על תפקידו כראש אגף מבצעים
החדש.

טורבוביץ’ תיאר את פעילות לשכת רוה”מ בכל תקופת המערכה
בלבנון לרבות פעולותיו בצוות המדיני שהביא להחלטת מועצת הביטחון
1701 (הפסקת האש).

מחר יום ה’, יופיעו בפני הוועדה קצין לוגיסטיקה של אוגדה 91,
סא”ל ג. (9) ומפקד חיל הים אלוף דוד בעש”ט

 

מחר, יום ג’, יופיעו בפני ועדת וינוגרד אפרים הלוי, ר’ המוסד
בשנים 2000-2002 (שעה 9) והאלוף במיל’ ישראל זיו שהיה ר’ אגף
מבצעים במטכ”ל ב 04′-05′ (11:30).

 

מחר יום ג’, יופיעו בפני חברי ועדת וינוגרד רח”ט מחקר
באמ”ן, תא”ל יוסי בידץ (900) ודוברת צה”ל תא”ל
מירי רגב (1130). העדויות יינתנו בדלתיים סגורות.

 

לאחר שבג”צ פרסם ב 30/11/06 את החלטתו בעתירות נגד חוקיות
מינויה של וועדת הבדיקה לאירועי המערכה בלבנון וקבע, ברוב
דעות, כי אין עילה חוקית להתערב בהחלטה על המינוי, ממשיכה
הוועדה בעבודתה.

הוועדה רשמה לפניה בסיפוק כי כל השופטים וכן כל העותרים לא
הטילו ספק ביושרם, כישוריהם ועצמאותם של חברי הוועדה.

מלכתחילה, חברי הוועדה נענו לאתגר של חברות בוועדת הבדיקה
מתוך תחושה של אחריות ציבורית. אין בהיענות זו משום אמירה
כי דרך זו או אחרת היא הדרך המיטבית לבחון את המערכה בלבנון,
אך יש בה אמירה כי זו דרך חוקית וטובה. הוועדה פועלת כבר שבועות
ארוכים, מאז מינויה ב 17 בספטמבר 2006. היא ביקרה בפיקוד צפון,
קיימה שיחות רקע, שמעה מספר גדול של עדים ותיאמה שמיעתם של
עדים נוספים, ריכזה כמויות גדולות של חומר מגוון הנוגע להיבטים
שונים של עבודתה ולמדה אותו. כזכור, הצורך להפיק לקחים וליישמם
במהירות היה בלב הרצון לקיים את הליך הבדיקה.

הוועדה סבורה כי האתגרים המדיניים-ביטחוניים הדחופים העומדים
בפני המדינה מחייבים כי כל המערכות המופקדות על ענייני המדינה
תעסוקנה בעיקר בהיערכות לקראת אתגרי המחר. אכן, היערכות כזו
מחייבת את בדיקת אירועי העבר, למידתם והסקת מסקנות מהם. גופים
שונים , ובעיקר צה”ל מקיימים תחקירים ומפיקים לקחים מן
המערכה. בדיקת הוועדה תכלול הליכי תחקיר אלה, כמו גם את מידת
יישום הלקחים שהופקו.

הוועדה תמשיך בעבודתה מתוך ניסיון לבחון את שהוטל עליה ולתת
מענה מהיר, מעמיק והולם לסוגיות הרבות העומדות בפניה. מטבע
הדברים, רוב העדויות והדיונים סודיים. ככל שיתאפשר בלי לפגוע
בביטחון המדינה ייערכו דיונים ועדויות בפומבי.

נובמבר

חברי וועדת וינוגרד שמעו היום את עדותם של בנימין בן אליעזר,
אשר שימש כשר הביטחון בשנים 2001 – 2002, וחבר הממשלה הנוכחית
בזמן המערכה בלבנון, ושל אהוד ברק אשר כיהן כרוה”מ ושהב”ט
בין השנים 1999 – 2001 והיה אחראי על הוצאת צה”ל מלבנון
בשנת 2000.

חברי הוועדה שאלו שאלות הנוגעות ליציאת צה”ל מלבנון ולמדיניות
ישראל לאחר היציאה מלבנון.

מחר יופיעו בפני וועדת ווינוגרד:

פואד בן אליעזר, שר התשתיות (היה סגן רוה”מ של אהוד ברק
בתק היציאה מלבנון ב 2000) ולאחריו אהוד ברק שהיה רוה”מ
בתקופת היציאה מלבנון.

היום העידו האלוף אהרון זאבי פרקש שהיה ר’ אמ”ן בתקופת
היציאה מלבנון בשנת 2000 והאלוף במיל’ חקי הראל שהיה ר’ אגף
תכנון במטכ”ל בזמן המלחמה.

האלוף פרקש נשאל בנוגע לתפישת המודיעין מול חיזבאללה בתקופת
היציאה מלבנון ולהערכות מודיעין לאורך תקופת היותו ר’ אמ”ן.

הראל נשאל בנוגע למדיניות צה”ל כלפי חיזבאללה, במסגרת
תפקידו כר’ אג”ת וכן נשאל על עניינים הקשורים בתכנון
אסטרטגי ואספקטים הקשורים בבנין וארגון הכוח שבתחום סמכותו

 

מחר יופיעו בפני חברי
וועדת וינוגרד האלוף אהרון זאבי פרקש שהיה ר’ אמ”ן בין
השנים 01′ – 06′ (09:00) והאלוף במיל’ חקי הראל שהיה ר’ אגף
תכנון במטכ”ל בזמן המלחמה (11:30). העדויות תהיינה בדלתיים
סגורות.

היום העידו בפני הוועדה ר’ אגף לוגיסטיקה לצרכים מבצעיים
בצה”ל, האלוף אבי מזרחי ומפקד זרוע היבשה האלוף בני גנץ.

מזרחי נתן עדות בנושאים הקשורים בהיערכות הלוגיסטית של צה”ל,
וחברי הוועדה שאלו שאלות בנוגע למוכנות הימ”חים אחזקתם
והצטיידותם.

האלוף גנץ נתן עדות על תוכניות ההתגוננות מול חיזבאללה בתקופת
היותו אלוף פצ”ן (לפני אודי אדם) ובעניינים הקשורים לתפקידו
הנוכחי. בין היתר, שאלו חברי הוועדה שאלות בנוגע למוכנות כוחות
היבשה, בניית הכוחות והכנתם המבצעית ללחימה.

מחר בשעה 11:30 יופיע בפני וועדת וינוגרד השר לביטחון פנים
ור’ שב”כ לשעבר, אבי דיכטר.

 

מחר יופיעו בפני וועדת וינוגרד ר’ אגף לוגיסטיקה לצרכים מבצעיים
בצה”ל, האלוף אבי מזרחי (9 בבוקר) ואלוף בני גנץ, מפקד
זרוע היבשה (11:30).

 

וועדת וינוגרד תמשיך מחר בשמיעת עדויות.

בשעה 09:00 יופיע בפני הוועדה ר’ המועצה לביטחון לאומי אילן
מזרחי ובשעה 11:30 יופיע ר’ המוסד, מאיר דגן.

 

וועדת וינוגרד שמעה היום את עדותם של אלוף פקע”ר יצחק
גרשון ושל אלוף במיל’ גיורא אילנד.

גרשון נחקר בנושאים הקשורים בהכנת העורף למלחמה ובנושאים הקשורים
לתפקודו ולתפקוד פקע”ר במהלך המלחמה, לרבות בעניינים
הנוגעים לסיוע לאוכלוסיה ולרשויות המקומיות בנושא מזון ומים.

אילנד נחקר בנוגע למדיניות צה”ל כלפי חיזבאללה בין השנים
2000 – 2006 , לאחר הנסיגה מלבנון, במסגרת תפקידו כר’ אג”ת,
וכר’ המועצה לביטחון לאומי. כמו כן הוא נשאל לגבי תפקידיה
של המועצה לבטחון לאומי ולתפקודה בפועל מול הדרג המדיני.

ביום ב’ וג’ לא יופיעו עדים וימים אלו יוקדשו לדיונים פנימיים
של הוועדה.

 

וועדת ווינוגרד שמעה היום את עדותם של אלוף
במיל גבי אשכנזי, והמשנה לראש הממשלה שמעון פרס.

במהלך עדותו של אשכנזי הוא נשאל ע”י חברי הוועדה על תקופת
שירותו ותפקודו כאלוף פיקוד צפון וכן כסגן הרמטכ”ל –
בדגש על גבול הצפון.

פרס נשאל בנושאים הקשורים בהשתתפותו בישיבות הממשלה מה-12
ביולי ועד לסיום המלחמה.

מחר יופיעו בפני הוועדה, דן מרידור, בשעה 09:00 ושר התמ”ת
אלי ישי, בשעה 11:30.

מחר יופיעו בפני חברי וועדת וינוגרד מנכ”ל משהב”ט
אלוף במיל’ גבי אשכנזי והמשנה לרוה”מ, מר שמעון פרס.

העדויות תהיינה בדלתיים סגורות. אשכנזי צפוי למסור עדותו בשעה
9 בבוקר ומר פרס ימסור את עדותו בשעה 11:30.

אוקטובר

1) הוועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 2006 המשיכה היום
בישיבותיה.

2) הציבור נענה לפנית הוועדה להביא בפניה דברים או מידע הקשורים
לאירועי המערכה, בעקבות היענות זו, הוועדה
תפרסם שוב את הפניה לציבור בשבוע הבא.

3) בשבוע הבא תחל עבודתם של עוזרי הוועדה שיעסקו באיסוף חומר
עבודה.

 

במסגרת סדרת פגישות רקע מקדימות, ערכה הוועדה לבדיקת המערכה
בלבנון 2006 בראשות השופט וינוגרד סיור בפיקוד צפון.

הוועדה שמעה סקירה מאלוף הפיקוד, האלוף אודי אדם וממפקד אוג’
90 תא”ל גל הירש.

כמו כן סיירה הוועדה לאורך הגבול עם לבנון ובחנה את מקום
חטיפת החיילים ב .

כתב מינוי
חברי הוועדה
פעילות הוועדה

וחות
הודעות לעיתונות

כנסו כדי לראות וידאו בלעדי על הזוכה באח הגדול 3

33כאן תוכלו לצפות בקטעי וידאו בלעדיים וייחודים – קטעים שלא נראו עד כה – על הזוכה באח הגדול הגדול 3.

מצטערים שלא סיפרנו לכם את האמת. אבל יש דברים חשובים יותר מתוכנית טלויזיה. ואנחנו קצת תחכמנו כדי להביא אותכם לכאן, מאידך, המדינה משקרת בכל מה שנוגע לחוק המאגר הביומטרי.

אם אתם לא רוצים לחיות במדינת האח הגדול, כאשר אתם מחדשים תעודת זהות, או אם אתם שומעים שמישהו שאתם מכירים מחדש תעודת זהות – בקשו ממנו שלא שלא שתתף בפיילוט של המאגר הביומטרי. כי מי שנכנס לפיילוט – נכנס למדינת האח הגדול.

ועדת וינוגרד לחקר אירועי מלחמת לבנון השניה

ועדת בדיקה ממשלתית לברור ההיערכות וההתנהלות של הדרג המדיני ומערכת הביטחון בנוגע למכלול ההיבטים של המערכה בצפון שהחלה ביום 12.7.2006
א. בהתאם להחלטת הממשלה מיום 17.9.2006 ובהתאם לסעיף 8א לחוק הממשלה, התשס”א-2001, הננו מתכבדים למנותכם לחברים בוועדת בדיקה ממשלתית לברור ההיערכות וההתנהלות של הדרג המדיני ומערכת הביטחון בנוגע למכלול ההיבטים של המערכה בצפון שהחלה ביום 12.7.2006 (להלן – “הוועדה”).
ב. בראש הוועדה יעמוד השופט (בדימוס) ד”ר אליהו וינוגרד.
ג. הוועדה תבדוק ותקבע ממצאים ומסקנות וכן תגיש המלצות ככל שתמצא לנכון, בנוגע לדרג המדיני ולמערכת הביטחון בכל הנוגע למכלול ההיבטים של המערכה בצפון שהחלה ביום

הדרג המדיני:

הוועדה תבדוק ותקבע ממצאים ומסקנות באשר להתנהלות הדרג המדיני בכל הנוגע לניהול המערכה בצפון, שהחלה בפועל ביום 12.7.2006 מן ההיבט המדיני, הצבאי והאזרחי –
הוועדה תתייחס כפי שתמצא לנכון, גם להתנהלות הדרג המדיני בכל הנוגע להיערכות ולמוכנות לקראת אירועי לחימה ותרחישי איום מאז החל ארגון החיזבאללה להתבצר על גבול הצפון.

מערכת הביטחון:

הוועדה תבדוק ותקבע ממצאים ומסקנות וכן תגיש המלצות ככל שתמצא לנכון, באשר להיערכות ולהתנהלות מערכת הביטחון בכל הנוגע למערכה בצפון (שהחלה בפועל ביום 12.7.2006), לרבות בתחומים ובנושאים כדלקמן:

1. היערכות ומוכנות מערכת הביטחון מול האיום מלבנון : לרבות היערכות מודיעינית ובניית הכוח והכנתו מול תרחישי האיום השונים.
2. ניהול הלחימה, הפעלת הכוחות ובכללם פיקוד העורף, והמערכים המסייעים והתומכים במהלך הלחימה, לרבות תהליכי קבלת ההחלטות, החל ממועד אירוע חטיפת החיילים ביום 12.7.2006 ועד למועד כניסת הפסקת האש לתוקף ביום

מסקנות ועדת טירקל לבדיקת אירועי המשט לעזה יעקב טירקל

במבצע חשאי שכשליו ייחקרו בעתיד, הצליחו כוחות יופוסט להשיג את מסקנות הוועדה לבדיקת אירועי המשט לעזה. המסמך המלא לפניכם

מאת: רחביה ברמן

ליופוסט נודע כי ועדת טירקל לבדיקת אירועי המשט כבר סיימה בחשאי את עבודתה עוד בטרם מונתה רשמית, וכי מינויה הציבורי נועד רק לצרכי תעמולה וכדי לעשות נעימי לאמריקאים. אנחנו גאים להביא באופן בלעדי את מסקנות הוועדה, כפי שיוגשו בעוד כחודש.

הוועדה מותחת ביקורת חמורה על הליקויים בתכנון המבצע ובפיקוח עליו מצד הדרג הממשלתי, וקובעת כי על הליקויים להיות מתוקנים עד 2056 לכל המאוחר.

הוועדה נוזפת בקבינט על הויתור על סמכויותיו לטובת ראש הממשלה, שר הביטחון והגוף חסר הסמכויות החוקתיות המכונה “השביעייה”.

הוועדה שקלה את כשלי השביעייה אולם הגיעה למסקנה שלא העכבר גנב, אלא החור גנב.

הוועדה קוראת להדק את שיתוף הפעולה בין שר הביטחון לשביעייה. החבר הבודד בוועדה שהצביע על כך שקיימת סתירה בין אמירה זו לקביעה כי השביעייה היא למעשה גוף חסר נפקות, הושתק בדרישה שיפסיד לנג’ס.

הוועדה קוראת להקים ועדה בין משרדית להסברה, שתיטיב להסביר לגויים הרשעים למה אנחנו צודקים.

הוועדה מציינת בחומרה כי משרד הביטחון לא שיתף פעולה עם המועצה לביטחון לאומי, אם כי באופן לא רשמי נאמר שלאור העובדה כי בראש המל”ל עומד חולה רוח כמו עוזי ארד, אולי במקרה זה טוב הדבר.

הוועדה קוראת ליישם חוק המל”ל עד 2020, עם אופציה להארכה על ידי ועדת החקירה שתקום בפאשלה של 2018.

הוועדה מזכירה במסקנותיה את ועדת אגרנט. חבר הוועדה שייקה לוי ממליץ לעשות את מה שעשינו ב-73′, שזה כמו שעשינו ב-56′, שזה בדיוק מה שעשינוי ב-48′, שזה 62 שנה, באמת לך תזכור.

הוועדה מביעה את זעמה על כך שנציגים טורקיים, בינלאומיים ופעילי שמאל לא התייצבו בפניה כנדרש, ובמאמר מוסגר מביעה צער על כך שייתכן כי אי-הופעה זו נבעה מאיומו של שר הפנים לעצור אותם אם יעזו לנחות בנמל התעופה בן גוריון.

הוועדה נמנעה מלמתוח כל ביקורת על תפקודם של לוחמינו הגיבורים, מפקדיהם בשטח ואחינו הרמטכ”ל, סירבה להתייחס לטענות על כך כי אולי היה משום הפיגור בהנחתת לוחמי קומנדו חמושים ברובי פיינטבול על סיפון הומה פעילים זועמים המנופפים במוטות ברזל וכסאות, לטענות כי חלק מהרוגי המשט נורו בעורף מטווח אפס, ולטענות כי לוחמי שייטת עשו שימוש אישי בכרטיסי אשראי שהחרימו מן הפעילים לאחר הכנעת ההתנגדות, וממליצה לחייב את כל תלמידי בתי הספר בארץ לפתוח כל בוקר בשירו של המשורר הידוע משה קלוגהפט, עם פלייבק של ביצוע מקהלת הכנסת.

* יופוסט מודה ליוסי גורביץ על סיועו בהשגת המידע שלעיל

“אם תרצו” היא תנועה פשיסטית פוליטית – ימין סהרורי עם מקורות מימון מפוקפקים – פוריס העצני, נדב העצני, אליקים העצני, רונן שובל- אתם מוזמנים לתבוע גם אותנו!

פוסט זה מופיע באמצע דף תוצאות החיפוש הראשון בגוגל תחת “אם תרצו” והפאשיסט “רונן שובל”.
סתם שתדעו. אם תרצו או לא תרצו :)

אז מה הופך את “אם תרצו” לתנועה פשיסטית?

כמו הרבה תנועות ימין קיצוניות, גם התנועה “אם תרצו” מנסה להסוות את דרכה האמיתית. הפרצוף שהם חושפים כלפי חוץ שונה ממה שהם אומרים כלפי פנים. על מנת לרדת לעומקה של של תפיסתם יש לבחון לעומק את תפיסותיהם, להפריד בין אותם אלמנטים שנועדו להרדים את עירנות הציבור לבין העקרונות האמיתים העומדים בבסיסי התנועה .

חלילה לי מלהשוות אותם לתנועה הנאצית, אך יש להיזכר שגם הנאציזים לא יצא באופן גלוי מיסודו וטען שיש להשמיד את היהודים. למעשה, עד לפריצת מלחמת העולם השניה, נושא השמדת היהודים לא עלה באופן מעשי הפרק (חוץ מרדיפות, שלא היו שונות במהותן מרדיפות אחרות של היהודים במהלך ההיסטוריה). השמדת היהודים החלה באופן מעשי ונרחב רק כאשר הגרמנים סיימו את הפרק הראשון במלחמה (עד כיבוש צרפת) ולמעשה איבדו את המומנטום הראשוני שלהם.

ההגדרות הקלאסיות לפשיזים נוגעות לתנועה הפשיסטית האיטלקית, יש לזקק מהגדרות אלו את אותם אלמנטים הנכונים לתנועות פשיסטיות באשר הן. אם תרצו, מגדירה את העקרונות עליהן היא עומדות בעמוד האודות של התנועה, אך עקרונות אלו הן למעשה גבב של שטויות שנועד להציג מצג שווא. את האמת מאחורי התנועה צריך לחפש במקומות אחרים.

הקישור הראשון בעמוד מעלה טענות פשיסטיות קלאסיות. עוצמתה של האומה, לטענת מנהיגי אם תרצו, קשורה ליכולת של אומה להתלכד. או בלשונם “אלא במידת רצונו של העם לקשור את גורלו במדינה והארץ ובמידת המחויבות שחשים לאלו בני העם.”. מקור המילה פשיזים בסמל הפאשי – צרור זמורות, המסמל את העוצמה של אומה הנובעת מהליכודת שלה סביב עקרונות מוסכמים. הפשיזים, כמו כל תנועה טוטליטרית אחרת, מעונין באחידות ומתנגד לכל פיקפוק ב-“דרכו של העם”. אם ההומניזים של השמאל מעמיד את האדם במרכז, הרי הפשיזים מעמיד במרכז את האומה והלאום. וכך גם תנועת אם תרצו הרואה בהיחלשות הלאומית תופעה בין לאומית המסכנת את קיום האומה (“הלאומיות ככוח המניע והמשמעותי ביותר בזירה העולמית נמצאת במשבר עמוק כאשר חלקים רחבים מהעולם המערבי”).

אם תרצו, כמו תנועות ימין קיצון אחרת, צריכה למצוא את “הבוגדים”. עבור הנאצים, הבוגדים היו כל אלו שטימאו את האומה – קומניסטים, הומואים, וכמובן יהודים. עבור תנועת “אם תרצו” אלו הפוגעים במדינת ישראל הם השמאלנים המוכנים להיכנע לנרטיב השמאלני.

אלמנט נוסף המאפיין את הפשיזים הוא האמונה בכוח והמליטריזים. למעשה, הפיכת הצבא לערך והאללת הכוח. תנועת אם תרצו טוענת שהצבא מוחלש על ידי הביקורת, בדומה לאופן שבו היטלר טען שהצבא נבגד על ידי הגנרלים שלו במלחמת העולם הראשונה. תנועת אם תרצו מאשימה גורמים זרים בהחלשת הצבא. כך למשל, השיר של עמיר בניון המאשים גורמים עלומים בבגידה בחיילי צה”ל וכך מסעות התעמולה שלהם כנגד הקרן החדשה לישראל.

כל הגורמים הללו אינם יחודיים לתנועה הזו. למעשה, רוב תנועות הימין הן בעלות מאפיינים פשיסטים, הבעיה העיקרית עם תנועת “אם תרצו”, כפי שהיטיב לציין זאת העיתונאי יוסי גורביץ בתחקירו המעמיק על מקורות המימון התנועה, היא שהתנועה מופעלת על ידי גורמים השונים ממה שהיא מציגה. נראה, שאם תרצו היא תרגיל בהסברה, שלא נגיד, הסתה. ויש סיבה טובה לפקפק בגורמים העומדים מאחורי התנועה. לפי התחקיר בוואלה, מאחורי אם תרצו עומדים גם גורמים אוונגליסטים, הימין נהנה להגדיר את הגורמים הללו כנוצרים התומכים בישראל. למעשה, התפיסות האוונגלסיטיות מדברות על מלחמת גוג ומגוג, שבמהלכה כל מי שאינו נוצרי יזכה לסוף איום ונורא. אלו הם תנועות משיחיות הרואות בהקמת מדינת ישראל הצדקה לדרכן ולנכונות ישוע כנביא וכבן האלוהים.

ומה בעצם האבוסרד הגדול, העיוורון המוחלט של התנועה הזו? שלמרות שהיא לכאורה מאלילה את הלאומיות (למעשה, לאומנות) ואת הציונות, היא רואה את הלאום כבעל מטרה אחת, לאומיות חד ממדית – שכל תכליתה שטחי אדמה והערצת הכוח והמלחמה. אותם פשיסטים מדושני עונג, אנשי מעמד הביניים שעיקר השכלתם נע בין תרגילי סדר לתרגילי פרט – חסרים את כל שאר האלמנטים שעליהם מבוסס הלאום. היכן הקריאה לשוויון? היכן הדאגה לשכבות המוחלשות? היכן הכמיהה להשכלה, לתרבות, לספרות, תאטרון ואומנויות פלסטיות? בעיניהם, היצירה האומנותית הנשגבת ביותר היא כובע הפלדה, ושירה היא צעקות הרס”רים בתרגילים סדר. בעיניהם, כל אומנות שאינה משרתת את הלאומיות והפולטיקה נחשבת מוקצת מחמת מיאוס. אילו זה היה תלוי בהם ובשכמותם, היו שורפים בכיכר העיר כל המעודד חשיבה ואסטטיטקה, כל הרך והמורכב והנשגב.

אודות הוועדה / תנאי שימוש

ההנהלה החדשה עשתה מאמצים לשמר את כל החומר של הוועדה הישנה במיקומו. מלבד הצטרפותו מבורכת של מר הומור סימפסון, כל החומר נשמר ללא שינוי.

חומר חדש המוכנס בתקופת ההנהלה החדשה, אינו פועל תחת אף מערכת אתית. תגובות עלולות להימחק ולהשתנות בניגוד מוחלט לכוונת הכותב המקורי. כל מידע המגיע אל השרת עשוי להתפרסם מבלי להודיע או לקבל את רשות המשתמשים, כולל כתובת ip. אין ההנהלה החדשה מתיימרת להציג באופן הוגן או בכל אופן אחר מציאות כל שהיא, או להתיימר להציג התאמה כל שהיא לעובדות כל שהן. מבחינתו, כל המשתמשים יכולים ללכת לעזאזל. (בעיקר אם הם פשיסטים כמו תנועת “אם תרצו”).

____
שימו לב:

על אף האמור בתנאי השימוש שבהמשך דף זה, הוספנו את התנאים הבאים, שגוברים על תנאי השימוש:

1. בעלי הבלוג יהיו רשאים לחשוף את כתובת הIP, וכל פרט מזהה אחר אודות המשתמש לפי שיקול דעתם הבלעדי.

2. בעלי הבלוג יהיו רשאים לערוך ולמחוק כל פרסום שבוצע בבלוג זה, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

3. ובשפת הרחוב: לא מקובל עליכם? אנחנו לא מכריחים אתכם להיות פה. שלום!

_____

תנאי השימוש נכתבו ע”י עו”ד יהונתן קלינגר.
כל הזכויות שמורות כאמור בהמשך.
0. מבוא
ראשית – תנאי השימוש ניתנים בחינם תחת הגנת כל הזכויות שמורות. הסיבה לבחירה ברשיון זה היא כדלקמן: כל שינוי במסמך עשוי לגרום לנזק, ובמיוחד שינויים אשר מבוצעים על ידי אנשים שאינם בקיאים בדקויות השפה העברית או החוק, ולכן, כדי למנוע מצב שבו שינוי של הרשיון יוביל לנזק, אני מונע אותו מראש.

שנית, הרשיון ניתן לשימוש חופשי אך ורק לאתרים אשר בוחרים לשחרר את תכני אתרם ברשיון קריאטיב קומונס (הסבר על רשיון CC); כלומר, המטרה אמנם היא אלטרואיסטית, אבל גם מונעת את בעיית הטרמפיסט בצורה חלקית. אם הרשיון היה משוחרר בצורה חופשית לחלוטין, כל אדם היה חפשי להשתמש בו. מצד שני, אני מעוניין בשחרור של כמה שיותר תכנים תחת רשיון Creative Commons כעמדה עקרונית, ולכן אם הרשיון יעודד אנשים להחליף את רשיון זכויות היוצרים בבלוג שלהם לכזה, דיינו.

שלישית, טקסט הרשיון ניתן ללא כל אחריות וללא כל בטוחה. הרשיון מובא כמסמך סטנדרטי וכמסמך שכל שימוש בו יעשה על אחריות המשתמש בלבד. אין כל טעם שאשב ואנסח מסמך שבסופו של דבר יחזור כבומרנג עקב טענה של אדם כנגדי. לכן, כל הטקסט מובא כמו שהוא (AS IS) וללא כל בטוחה שהוא מתאים דווקא לבלוג שלכם. האחריות הנובעת משימוש במסמך זה היא על המשתמש בלבד.

הרשיון עצמו מכיל מספר חלקים, אשר מבהירים את זכויות וחובות הבלוגר, זכויות המשתמשים והקוראים וחובותיהם וכן תנאים בנוגע לזכויות שימוש במידע.

המבוא הינו חלק מתנאי השימוש, המבוא נועד להסדיר את השימוש ברשיון השימוש ולהסביר בשפה הקריאה לבני אדם כי ישנם תנאים המגבילים את השימוש באתר, להבהיר כי אין אחריות על כל שימוש בו וכן להגביל את השימוש לבלוגים העושים שימוש ברשיון קריאטיב קומונס בלבד.

החלק הראשון נוגע למהות הבלוג, פירוט של בעליו וכתובת התקשרות, הצהרה כי תנאי השימוש יכולים שישונו בכל עת ועת וכן זכותו של הבלוגר להפסיק את השירות בכל עת, כמו גם את היחסים בין הבלוגר למשתמש, הוא מציין את חובות הבלוגר לגילוי נאות במקרים מסוימים והעדרה במקרים אחרים, פוטר את הבלוגר מאחריות לפרסומים ומקנה למשתמש מנגנון שיסייע לבלוגר בהסרת תכנים פוגעניים.

החלק השני מגדיר את היחסים בין המשתמש לבין משתמשים אחרים ובין הבלוגר. הוא קובע מהי מדיניות התגובות באתר, מציע מנגנון ליישוב סכסוכים ומניעת טרוליזציה, הסדר זה יכול שיעלה למשתמש כסף באם הוא מפר את מדיניות השיח בבלוג ולכן חשוב לקרוא ולהבין אותו.

החלק השלישי דן בפרטיות הגולשים וזכויותיהם, קובע סמכות שיפוט ותניית שיפוט וכן פיצויים מוסכמים במקרים ספציפיים של הפרת תנאי השימוש.

1. הבלוג והבלוגר
הסכם זה הינו הסכם בינך (‘המשתמש’) לבין “כוחו של עידן המידע” (‘הבלוגר’), ובין כלל המשתמשים האחרים באתר (‘המשתמשים’) הסכם זה הינו מחייב וממצה ומטרתו להסדיר את היחסים בין המשתמש, הבלוגר והמשתמשים. הבלוגר רשאי לשנות את תנאי השימוש בכל עת וכן להגבילם למשתמש ספציפי, או להתנות תנאים ספציפיים למשתמש ספציפי באמצעות הודעה.

1.1 זמינות – הבלוגר יעשה כמיטב יכולתו על מנת לשמור על הבלוג זמין; עם זאת, אין הבלוגר מתחייב כי הבלוג יהיה זמין בכל עת והוא רשאי להפסיק את ניהול הבלוג, הכתיבה בו ואחסנת השרת על פי שיקול דעתו הבלעדי. למשתמש לא תהיה טענה לגבי אבדן תכנים, אבדן קישורים או כל טענה אחרת בעת הסרת הבלוג או כל חלק ממנו.

1.2. שלילת תנאי שימוש – לבלוגר הזכות לשלול את תנאי השימוש מכלל המשתמשים, ממשתמשים מקבוצה מסוימת או ממשתמשים ממתחם כתובות IP מסיומות בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. הבלוגר ישלול את זכות השימוש בכל מקרה של הפרה מהותית של הסכם שימוש זה וכן במקרה שהיה לבלוגר יסוד להניח כי הפרסום נעשה בניגוד לדין, לרבות לשון הרע כנגד הבלוגר, משתמש אחר או כל אדם, פרסום המפר זכויות יוצרים, פרסום המפר סוד מסחרי, פרסום המפר איסורים על פי חוקי ותקנות ניירות ערך, פרסום המפר צו איסור פרסום, פרסום המפר סימן מסחרי, בא להטעות צרכנים על פי חוק הגנת הצרכן, פרסום המסית לגזענות, פרסום הקורא למרד, פרסום הקורא לביזה, שוד או פעולת איבה אחרת, פרסום הקורא לאלימות כנגד אדם על סמך נטיתו המינית או השתייכותו המינית, על סמך שירותו בצה”ל או אי שירותו בצה”ל או פרסום הקורא להשמדת עם (להלן: פרסום פוגע).

1.3 העדר אחריות – הבלוגר יפרסם בבלוג תכנים. התכנים מובאים כמו שהם (AS IS) וללא כל אחריות. המשתמש פוטר את הבלוגר מכל אחריות בנוגע לפרסומים; חלק מהתכנים עשויים לשאת אופי של מידע עובדתי או ייעוץ מקצועי, אולם, אין להתייחס למידע זה כאל ייעוץ מקצועי ובמיוחד לא כמידע מהימן. כל ידיעה המובאת בחזקת עובדה בבלוג אינה כזו אלא אם נטען אחרת ואין להסתמך עליה בשום פנים ואופן. הבלוגר לא יהיה אחראי בשום מקרה, כמו כן, לנזקים שיגרמו למשתמשים במקרים בהם דלף מידע, נפרץ אתר האינטרנט של הבלוגר, הושחתו תכנים פגיעה בפרטיות על ידי חשיפה מידע שהיה זמין רק לבלוגר (כמו כתובות דוא”ל או מידע פרטי אחר) וכן לכל נזק תוצאתי ממנו.

1.4. סאטירה וחופש ביטוי – חלק מהמידע המובא באתר מוצג בצורה סאטירית, פארודית או אבסורדית בכדי להציג את דעתו של הבלוגר. כל מידע הומוריסטי או פארודי מוגן על ידי חופש הביטוי ולא מתוכנן לפגוע בפרט, תאגיד או קבוצה כלשהי, באם המשתמש רואה עצמו נפגע מהצגה הומוריסטית של מידע באתר, עליו לפנות לבלוגר. אין בפניה משום הקמת חובה לבלוגר להסיר כל מידע הומוריסטי שעשוי לפגוע במשתמש כלשהוא, אולם הבלוגר יתחשב ברגשות המשתמשים ויעשה כמיטב יכולתו על מנת להסדיר עניינים הפוגעים ברגשות פרטיים בצורה מקובלת תוך שמירה על חופש הביטוי מחד וזכותו של המשתמש לכבוד.

1.5 תכנים פרסומיים – הבלוגר יהיה רשאי להציג, מפעם לפעם, מודעות של צדדים שלישיים או תכנים פרסומיים של צדדים שלישיים באתר לקידום ושיווק מוצרים וכן תכנים ממומנים על ידי צדדים שלישיים אשר עשויים להיות (או שלא עשויים להיות) לעניינו של המשתמש. הצגת תכנים אלו תעשה בין אם בבאנר פרסומי, במודעות ממומנות או בתכנים ממומנים. בכל פרסום של תכנים ממומנים יציין הבלוגר כי מדובר בתוכן שניתנה כנגדו תמורה. המשתמש מודע לכך כי חלק מהכנסותיו של הבלוגר בגין שירותים אלו ולא תהיה לו כל טענה כנגד הצגת הפרסומות, למעט טענה בגין אי גילוי נאות בעת כתיבת תכנים ממומנים. הבלוגר לא יהיה אחראי לתוכן המודעות שיפורסמו על ידי צדדים שלישיים ולא יהיה ערב לטיבן. עוד לא יהיה הבלוגר ערב לאספקת הסחורה שתרכש בעקבות אותם פרסומים ולא יהיה הבלוגר אחראי בכל צורה לנזק שיגרם למשתמש עקב רכישה של מוצרים בעקבות פרסומים בבלוג.

1.6 קישורים חיצוניים – מפעם לפעם יפרסם הבלוגר באתר, בין באם בתוך כיתוב או בצורה נפרדת, קישורים לאתרים חיצוניים. למען הסר ספק, אין הבלוגר בעלם של אתרים אלו אלא אם נאמר אחרת ואין הם נמצאים בשליטתו אלא אם נאמר אחרת במפורש. הבלוגר לא אחראי לתקינותם של הקישורים החיצוניים ולא אחראי לתוכן המובא בהם.

1.7 קצירת כתובות דואר – על המשתמש חל איסור מוחלט ומפורש לסרוק את האתר לכתובות דואר אלקטרוני או לכל שימוש אחר אשר עשוי לשמשו לעניינים מסחריים או אחרים באמצעים אוטומאטיים או ידניים. כל הפרה של סעיף זה הינה הפרה מהותית של הסכם השימוש ועשויה לגרור חסימת מתחם כתובות IP כמו גם נקיטת הליכים משפטיים.

1.8 זכויות יוצרים – כל המידע המובא באתר זה, לרבות תגובות הגולשים ולמעט מסמך תנאי השימוש, משוחרר תחת רשיון קריאטיב קומונס מסוג ייחוס שימוש זהה. (לפרטים נוספים על רשיון Creative Commons). כל שימוש במידע ו\או תוכן זה מחייב עמידה בתנאי רשיון אלו. כל הפרה של תנאי רשיון קריאטיב קומונס תגרור פיצויים מוסכמים של 20,000 ש”ח לכל הפרה בעבור הזכות הקניינית וכן 10,000 ש”ח בעבור כל הפרה על הזכות המוסרית.

1.9 שירותים חיצוניים – הבלוגר יהיה רשאי להשתמש, בין היתר, בשירותים חיצוניים על מנת לספק תכנים לבלוג כמו גם את תכני הבלוג בצורה יעילה יותר. השימוש בשירותים אלו כפוף לתנאי השימוש בשירותים אלו בלבד ולא תקום כל טענה לגבי שירותים אלו כנגד הבלוגר. (בשפה שאינה משפטית: אם נרשמת לעדכוני דואר אלקטרוני ושירות העדכונים שולח לך דואר זבל, הטענה היא נגד שירות העדכונים ולא הבלוג)

1.10 קשר – המשתמש מתחייב לשמור על תיבת הדואר שלו פנויה על מנת לקבל התראות ולהוסיף את כתובת הדואר האלקטרוני underground.org.il [at] gmail [dot] com (‘כתובת הדואל’) לספר הכתובות שלו על מנת למנוע העברה של דואר מהאתר לתא דואר הזבל. הבלוגר לא תהיה אחראית באם הודעה שנשלחה למשתמש באמצעות הדואר האלקטרוני לא תגיע ליעדה מסיבה זו או אחרת. כל טענה הנוגעת להסכם שימוש זה תשלח באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת הדואל.

2. תגובות והערות משתמש – הבלוג הינו מערכת דמוקרטית המאפשרת שיח בנוגע לפרסומים המובאים בו. על כן, מאפשר האתר בעמודים מסוימים הותרת תגובות. תגובות אלו מובאות על אחריות כותביהן בלבד ולא באחריות הבלוגר. הבלוגר יאפשר למשתמש לפרסם תגובות לפוסטים בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה. המשתמש מצהיר כי קרא את הסעיף וכי הוא מודע להשלכות ולנזקים שעשויים להגרם עקב הפרת הסכם זה למשתמשים אחרים ולאתר, והוא מתחייב לפצות את הבלוגר ומשתמשים אחרים בעקבות כל נזק שיגרום עקב שימוש חורג.

2.1 פרסום הודעה – כל עוד לא נשללה ממנו זכות זו לפי סעיף 1.2, למשתמש הזכות לפרסם הודעות ותגובות לפרסומים באתר או כתבות (‘תגובות’), הכפופות להוראות סעיף זה:
2.1.1 איסור שימוש מטריד או פוגעני – המשתמש לא יעשה שימוש באתר על מנת להטריד משתמשים או את הבלוגר, בין אם באמצעות שליחה בלתי פוסקת של מסרים ובין אם באמצעות שליחת מסרים פוגעניים או מטרידים. המשתמש יעשה שימוש בתום לב במערכת התגובות; המשתמש לא יתחקה אחר משתמשים אחרים, לא יעקוב אחריהם ולא יאיים עליהם בכל צורה שהיא. המשתמש לא יאיים לחשוף את זהות המשתמשים האחרים באם אלו כותבים בעילום שם ולא יפגע בכבודם. המשתמש לא יגרום נזק לשמם הטוב, לרכושם ולגופם של משתמשים אחרים.;
2.1.2 המשתמש לא יפרסם כל מידע אשר הינו פרסום פוגע כהגדרתו בסעיף 1.2;
2.1.3 המשתמש פוטר את הבלוגר מכל אחריות לנזקים שיגרמו לו עקב פרסום הודעה על ידי משתמשים כיוון שהוא מודע ליכולתו המוגבלת של הבלוגר לפקח אחר שימוש בתגובות;

2.2 אחריות לפרסום התגובות – המשתמש יהיה אחראי בלעדית לתכנים שיפרסם בתגובות, ומצהיר כי בדק אותם וישפה את הבלוגר בגין כל נזק שיגרם לו עקב פרסום תכנים כוזבים.

2.3 רשיון שימוש בתגובות – כל תגובה שתפורסם על ידי משתמש תשוחרר תחת רשיון קריאטיב קומונס ועל פי כללי סעיף 1.9; המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה לגבי שחרור התגובה תחת רשיון זה.

2.4 אישור ומחיקת תגובות – לבלוגר הזכות הבלעדית למחוק תגובות ולחסום משתמש מלהגיב כמו גם לא לאשר תגובות שסומנו כדואר זבל, וזאת למרות אופיו הדמוקרטי של הבלוג, לאחר שמשתמש הוזהר כי תגובותיו פוגעות באיכות השיח וגורמות נזק. למען הסר ספק, האתר הוא קניינו הבלעדי של הבלוגר וזה אינו מחויב לפרסם תגובות כלל ועל כן לבלוגר הזכות למחוק תגובות מכל סיבה שהיא, מוצדקת או שלא מוצדקת.

2.5 הסרת פרסומים פוגעים – באם ימצא לנכון הבלוגר, הוא רשאי לנקוט בשיטה הבאה על מנת למנוע פרסומים פוגעים או פרסומים מסחריים או להגביל ממשתמש שפוגע באיכות השיח להגיב:
2.5.1 מצא הבלוגר כי משתמש פוגע באיכות השיח ואינו מעוניין לפרסם את תגובותיו, ישלח לו מיידית לפי הנוסח בתוספת א’ להסכם זה הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש שפורטה באותה התגובה;
2.5.2 לא ניתנה תגובה להודעת הדואר האלקטרוני בתוך 96 שעות ו\או הודעת הדואר האלקטרוני חזרה ללא כל דרישה או עקב כתובת דואר שגויה, יחסום הבלוגר, על פי שיקול דעתו הבלעדית, את המשתמש מלהגיב. עד שתנתן תגובה לפי סעיף זה, רשאי הבלוגר למחוק כל הודעה שתפורסם על ידי המשתמש.
2.5.3 הגיב המשתמש להודעת הדואר האלקטרוני, וטען לסיבות מדוע שלא יחסם, ישקול הבלוגר שנית את חסימתו.
2.5.4 לאחר ששקל שנית הבלוגר את חסימת המשתמש, רשאי הוא לנקוט באחד מהצעדים הבאים על מנת להבטיח את איכות השיחה: (1) חסימת המשתמש (2) חיוב המשתמש בעלות תגובה שתקבע על ידי הבלוגר לפי נסיבות העניין (3) סינון אקטיבי של תגובות המשתמש, עם החזר הוצאות הסינון
2.5.5 תגובה להודעת דואר אלקטרוני שנשלחה לפי סעיף 2.5.1 מהווה, כמו כן, ייפוי כח בלתי חוזר לפניה לספק הדואר האלקטרוני וספק האינטרנט של המשתמש על מנת לספק לבלוגר את פרטי המשתמש במקרים של פרסום פוגעני או לצורך גביית תשלום לפי סעיף 2.5.4;

2.6 תכנים פוגעניים – באם משתמש מוצא בתגובה הודעה שעשויה להיות פרסום פוגע ידווח מיידית לבלוגר. מרגע שפניה תתקבל, הבלוגר יעשה כמיטב יכולתו לברר האם הפרסום הינו בניגוד להסכם זה ובניגוד לחוק, ובמקרה שימצא שכן, הבלוגר יסיר את הפרסום ללא דיחוי. למשתמש המפרסם את הפרסום הפוגעני תנתן זכות טיעון (ראו גם) ויודיע מיידית למשתמש שפרסם את ההודעה בדואר אלקטרוני לפי הכתובת שזה ציין בתגובתו.

2.7 תוכן פרסומי – חל איסור מוחלט לפרסום תגובות בעלות אופי מסחרי, פרסומי או שיווקי ללא הסכמת הבלוגר. כל פרסום של תגובה בעלת אופי כזה תחייב את המשתמש בעלות הפצה של 10,000 ש”ח וכן בעלות אחסון שנתית של 1 ש”ח לאות כתובה בפרסום. למען הסר ספק, תגובות מהסוג הבא יסווגו אוטומאטית כתגובות פרסומיות:
2.7.1 תגובות המפנות לאתר מסחרי אשר אינן קשורות בצורה מובנית לתוכן המפורסם בעמוד;
2.7.2 תגובות המכילות יותר מקישור אחד לעמוד מסחרי וללא כל טקסט רלוונטי לתוכן האתר או לפוסט;
2.7.3 תגובות המפנות לאתר אחר בכדי לקדם את עסקיו ללא כל קשר לפרסום בבלוג;
2.7.4 תגובות המציעות הארכת פין, הגדלת שדיים, זקפה ממושכת או מוגדלת, קזינו וירטואלי, תרופות גנריות, התעשרות מהירה ועבודה מהבית;

2.8 כל משלוח דואר אלקטרוני בעל אופי שיווקי לכתובות דואר אלקטרוני המכילה את שם המתחם של האתר אסורה בהחלט. הפרת סעיף זה תזכה את המפעיל והאתר בפיצויים ללא הוכחת נזק בסך של 50,000 ש”ח לכיסוי עלות הטיפול בדואר האלקטרוני וכפיצוי עונשי ספציפי על פעולה מזיקה זו.

3. פרטיות והגבלות – הבלוג הוא קניינו של הבלוגר וזה רשאי לקבוע תנאים והגבלות נוספות על הסכם שימוש זה בכדי לשמור על קניינו.
3.1 מידע רגיש ופרטיות – הבלוגר עשוי לאסוף מידע, מפעם לפעם ובאמצעות תוכנות סטטיסטיקות, על התנהגות הגולשים בצורה לא פולשנית וללא שמירת פרטים מזהים על מנת לבצע חיתוך מידע ולייעל את השירות הניתן. הבלוגר מתחייב לא לעשות שימוש מסחרי בפרטים אלו ולא להעבירם לאחרים אלא כאשר הדבר נדרש על פי חוק או חוזה. לבלוגר הזכות לפרסם, מפעם לפעם, פרטים הנוגעים לסטטיסטיקות השימוש באתר, הכוללים בין היתר: מילות חיפוש אשר באמצעותן הגיעו לאתר, דפים מפנים ומופנים, מספר כניסות יומי, מספר גישות לעמוד מסוים. הבלוגר יעשה שימוש במידע זה, ככל שידרשו על ידי רשות מוסמכת על פי חוק, וימסרו אותו באם ידרשו. הבלוגר יעשה שימוש במידע זה על מנת להתמודד עם תגובות פרסומיות ולמצות עמן את הדין וכן על מנת לחשוף משתמשים המגיבים בהתחזות לאחר מכתובות IP זהות, וכל זאת כדי למנוע הונאה של משתמשים אחרים. האתר ומפעילו לא יעשו שימוש במידע ולא יפרסמוהו אלא למטרות סטטיסטיקה, הומור, הגנה על קטינים, הגנה על נפגעי עבירה והגנה על חסרי ישע. כל שימוש במידע יעשה, במידת הצורך, בהשמטת פרטים מזהים. בשום פנים ואופן לא יפרסם האתר כתובת IP של משתמש בבלוג אלא כאשר הדבר נדרש על פי חוק.

3.2 כל סכסוך הנוגע להסכם זה ידון יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל, כמו גם לדיני המשפט הבינלאומי הפרטי שלה. כל סכסוך בין משתמש לבלוגר יובא בפני בית המשפט במחוז תל אביב.

3.3 כל הפרה של סעיפים 1.7, 1.8, 2.1, 2.7 ו2.8 הינה הפרה מהותית של הסכם זה.

חברי הוועדה

member1

אליהו וינוגרד, נשיא לשעבר של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו.

אליהו וינוגרד נולד בתל אביב-יפו בדצמבר 1926. ביולי 1952 הוסמך כעורך דין, ועד שנת 1960 עסק במקצוע זה במשרד יזהר הררי ושות. בשנים 1960-1963 היה עוזר ראשי לפרקליט מחוז תל אביב-יפו.

מאפריל 1963 עד 1972 היה בעל משרד עורכי- דין.

בדצמבר 1972 מונה לשופט בבית משפט השלום בתל אביב-יפו, ובמאי 1977 מונה לשופט בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו.
בשנת 1983 קיבל תואר דוקטור למשפטים מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים. בכל שנת 1987 כיהן כשופט בפועל בבית המשפט העליון. מינואר 1989 ועד ראשית 1996 כיהן כנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו. בראשית 1996 פרש לגמלאות.

לאחר פרישתו שימש כבורר וכיהן בתפקידים ציבוריים רבים.

בין תפקידיו הציבוריים:

* חבר בוועדה לבחינת תרומות הדם של בני העדה האתיופית.
* יושב ראש ועדת החקירה של תאונת הכבל בחיל האוויר.
* יושב ראש ועדת הבדיקה בעניין החלפת חלקי גופות של חיילי השייטת שנהרגו בלבנון.
* יושב ראש הוועדה הציבורית לבחינת שכר הלימוד של סטודנטים באוניברסיטות.
* יושב ראש הוועדה הציבורית לעניין הסדר קרנות הפנסיה.
* יושב ראש הוועדה הציבורית שבדקה את השתלשלות הארועים בעניין הנווט השבוי רון ארד, ואת המידע הקיים אודותיו.
* יושב ראש הוועדה הציבורית שדנה בעניין דרגותיו של האלוף (במילואים) יצחק מרדכי.
* יושב ראש ועדה לענייני הצנזורה הצבאית.
* יושב ראש ועדת הבדיקה הממשלתית לאירועי המערכה בלבנון 2006.

התנועה לאיכות השלטון העניקה לו תואר “אביר איכות השלטון”.

אליהו וינוגרד כתב מספר ספרים בעניינים משפטיים:

* דיני רשויות מקומיות, שני כרכים (הופיעו עד כה 5 מהדורות);
* תקנות סדרי הדין האזרחי (הופיעו עד כה 4 מהדורות);
* צווי מניעה, שני כרכים;

והוא עורך ראשי של:

* ‘דינים’- קובץ החיקוקים הישראלי (43 כרכים);
* “דינים ועוד” (תקליטור. עד כה הופיעו 52 תקליטורים ואתר אינטרנט המתעדכן מדי יום).

ב-1950 נשא לאישה את יוכבד, ולזוג נולדו שלושת ילדים.הוא סב ל-9 נכדים ול-3 נינים. הזוג וינוגרד התגורר שנים רבות ברמת השרון. בפברואר 2003 התאלמן. בסוף שנת 2004 עבר להתגורר בהרצליה.

תהליכי ניהול במערכי מכירות

במסגרת עבודתי עם בעלי חברות אני תומכת פעמים רבות במערכי מכירות של 5 עד 20 עובדים.
מערכי מכירות בעסקים קטנים נבנים בדרך כלל “עקב בצד אגודל” לאורך שנים ועל פי הצרכים המשתנים של העסק. כתוצאה מכך, המערכים נתונים לשינויים כגון חילופי כוח אדם, משברים, עליות וירידות עסקיות ולעיתים גם כן מצבי רוח של בעל העסק..
במסגרת פעילות המכירות יש לדאוג לכך שהמערכת מסוגלת להתקדם ולפתח פניות מקסימאלית הן ללקוחות חדשים והן ללקוחות קיימים, בהבטי מכירות ולעיתים גם בהבטי שירות (במידה ואין מערך נפרד שנותן מענה לצרכים שירותיים).
בכדי שמערך המכירות בארגון יהיה מקצועי, אמין ושיטתי יש לבחון באופן מדוייק את צרכי הלקוחות (במסגרת פעילות אבחון סדורה) ואת פרופיל המנהלים והעובדים במערכך. במקביל לזה יש להתאים את שיטות העבודה, הנהלים ותהליכי העבןודה הנדרשים על מנת להגיע למקסימום תפוקה במינימום שינויים ארגוניים שעלולים ליצור מהפכה ובלבול ולדרוש שינויים דרמתיים בפעילות הארגון. ומדוע? לארגונים קטנים ובינוניים קשה לערוך הן שינויים בכוח אדם והן שינויים מרחיקי לכת בתהליכי העבודה בזמן קצר.
איש ייעוץ מקצועי, יבחון בזהירות את הנתונים הארגוניים, לא יתחייב לתוצאות שלא ניתן להגיע אליהן, וייבנה תהליך המתאים לפורמאט הארגוני הרצוי.