ועדת וינוגרד נפלה בשבי “כוחו של עידן המידע”

2האתר של וועדת וינוגרד נפל בשבי כוחותיו של עידן המידע. האתר זה עבר לידיים פרטיות, כמו שעושים לכל דבר במדינה הזו. אנחנו שימרנו את כל המידע באתר, מלבד הוספתו בדיעבד של מר הומר סימפסון, שלדעתנו מייצג נכונה את הערך שיש