תהליכי ניהול במערכי מכירות

במסגרת עבודתי עם בעלי חברות אני תומכת פעמים רבות במערכי מכירות של 5 עד 20 עובדים.
מערכי מכירות בעסקים קטנים נבנים בדרך כלל “עקב בצד אגודל” לאורך שנים ועל פי הצרכים המשתנים של העסק. כתוצאה מכך, המערכים נתונים לשינויים כגון חילופי כוח אדם, משברים, עליות וירידות עסקיות ולעיתים גם כן מצבי רוח של בעל העסק..
במסגרת פעילות המכירות יש לדאוג לכך שהמערכת מסוגלת להתקדם ולפתח פניות מקסימאלית הן ללקוחות חדשים והן ללקוחות קיימים, בהבטי מכירות ולעיתים גם בהבטי שירות (במידה ואין מערך נפרד שנותן מענה לצרכים שירותיים).
בכדי שמערך המכירות בארגון יהיה מקצועי, אמין ושיטתי יש לבחון באופן מדוייק את צרכי הלקוחות (במסגרת פעילות אבחון סדורה) ואת פרופיל המנהלים והעובדים במערכך. במקביל לזה יש להתאים את שיטות העבודה, הנהלים ותהליכי העבןודה הנדרשים על מנת להגיע למקסימום תפוקה במינימום שינויים ארגוניים שעלולים ליצור מהפכה ובלבול ולדרוש שינויים דרמתיים בפעילות הארגון. ומדוע? לארגונים קטנים ובינוניים קשה לערוך הן שינויים בכוח אדם והן שינויים מרחיקי לכת בתהליכי העבודה בזמן קצר.
איש ייעוץ מקצועי, יבחון בזהירות את הנתונים הארגוניים, לא יתחייב לתוצאות שלא ניתן להגיע אליהן, וייבנה תהליך המתאים לפורמאט הארגוני הרצוי.