תוכנית עיסקית – מדוע בכלל כדאי?

תוכנית עיסקית הינה בעלת השפעה לאורך שנים על העסק שלך.

המשמעות של תוכנית עיסקית הינה תרגום התפיסה, הרעיונות, המטרות והחזון של העסק לכדי מדדים איכותיים וכמותיים ברורים.

בניית תוכנית עיסקית דורשת ראיית חזונית, הווה אומר אני מאפשר לעצמי כבעל עסק ל”פנטז” על ההצלחה הגדולה שלי ואיך בדיוק אני רוצה שהיא תיראה.

הדרך לבנות תוכנית עיסקית נכונה היא לאפשר לנו לחלום, לבנות תוכנית אידאלית ועתידית שתאפשר לנו להתחיל לגזור מתוכה, מתוך אותה ערכים את ההתנהלות העיסקית שלנו.

החזון הינו כלי ניהולי שלא מגדיר תפיסה של “חזון נבואי” או הצלחה שאינה ממומשת, אלא אני מתייחסים לתהליך שהוא באופן יחסי מובנה ושיטתי ומשלב את הרצונות, הצרכים, האפשרויות שלנו ואת הנתונים הראליים עם השאיפות העתידיות שלנו לחיי העסק.

צריך לקחת בחשבון, שאני כיועצת ארגונית לעסקים קטנים ובינוניים לא עוסקת בשאלות הקשורות למהות הקיום האנושי כמובן, אלא מייד הנגזרת תהיה ברמה פרקטית לארגון.

בהמשך, מתוך החזון נגדרות המטרות הארגוניות שלנו. המטרה היא לתרגם באופן מעשי את החזון על ידי איתור תפוקות ברמת תחומי התוצאות, שתרומתן למימוש החזון והערכים היא מירבית.

אנו בארגון, ממש ממששים את החזון שלנו לכדי מטרות מעשיות וראליות התחומות בזמנים מוגדרים ובהתאם לכוח האדם שאנו זקוקים לו וקיים במערכת העיסקית שלנו. החזון מוגדר ונכתב בדרך כלל על ידי בעלי העסק, המנהלים הכירים ומקבלי ההחלטות.

לאחר שלב זה ישב היועץ הארגוני עם דרג הביניים או מי שהוגדר מטעם ההנהלה עם נציגיה, וביחד יפרקו את החזון ומטרותיו לשלבים ביצוע הכוללים מפת תוצאות ומשם יוגדרו המדדים להצלחה. מדדים אלו יהוו מדדי אפקטיביות ברמת הביצוע, השיווק והתכנון וייגזרו עד רמת תוכנית העבודה של המנהלים והעובדים בארגון.