הספר “המטרה”- למנהלים ויועצים – תקציר

הספר “המטרה” של גולדרט מהווה מהפיכה בתפיסת הניהול והייעוץ הארגונ22י.
גולדרט מתייחס בספרו למדדי ביצוע עיקריים אותם יש לקחת בחשבון בכל ארגון מתפקד, המעוניינים להפוכו לארגון מצליח. אולם, מדדים אלו אינם מספקים ויש צורך להבין מהי תורת האילוצים אשר מגדירה דרכי התנהגות רצויים בסביבה מציאותית.
הספר מציע שיטות ניהול חדישות לשיפור תהליכי העבודה בארגון לאור השינויים הדינמיים בעולם העסקים של ימינו ולכן מקווה דוגמא למחקר ממנה ניתן ללמוד על תפיסות ותאוריות ייעוציות שונות בהן עסקנו במהלך הקורס.
המפעל שאותו מנהל אלכס |(הדמות המרכזית) עומד לפני סגירה תוך שלושה חודשים במידה והוא לא יצליח להראות שינויים משמעותיים לטובה לאחר שלושת החודשים.
תפיסתו הניהולית של אלכס ושל הצוות עימו הוא עובד משתנה לחלוטין לאחר התפתחות חשיבתית בעבודה מול יועץ בשם יונה: “אחרי רגע של שתיקה אני ממשיך. “תראו, זה באמת מדגיש בעיה אחרת. שינוי סולם החשיבות של המדדים, המעבר מעולם אחד לעולם אחר, הוא ללא ספק שינוי תרבות. והאמת היא, שזה בדיוק מה שאנחנו עברנו כאן, זהו שינוי תרבות”- אומר אלכס (עמוד 296).
יונה משקף את מודל המודרני, פיזיקאי ללא הכשרה מסודרת בתחום הייעוץ הארגוני, אולם, בעל נסיון רב.
הוא היועץ המנחה את אלכס במהלך הספר כיצד עליו לשנות את דפוסי החשיבה הבסיסיים המוטעם שלו, של הצוות ושל שאר המנהלים סביבו. אלכס לומד להכיר מחדש את הארגון, לאתר את הבעיות האופייניות למפעל ולפתור אותן באמצעות עבודה צוות נכונה: “אני מחליט לפתוח את הישיבה בשאלות התמימות ביותר. בשלב הראשון הם עלולים לחשוב שאיבדתי את הביטחון העצמי שלי, אבל אני מוכרח לחשוף בפניהם את מלוא היקפה של הבעיה שעתידה לעמוד בפניי. אחרת אני עלול למצוא את עצמי, במקרה הטוב, עם הצעות מעורפלות ומקוטעות.” ובהמשך: “כמה קל לתת עצות כשהאחריות היא על כתפיו של מישהו אחר. או קיי חכמים שלי, עכשיו אני אראה לכם מה זה. ובקול שקט אני אומר: “כן, מה שהצעתם כעת הוא קו הפעולה הרגיל שנוקטים כאשר מקבלים הוראה: לכו וטפלו בעניין. בואו ואמחיש לכם את מה שאמרתם, בצורה קצת יותר סכמטית” (עמוד 282).
והקשיים- אלכס פונה לצוות: “או קיי” אני חותך. “ההצעה האחרונה של בוב באמת הבהירה לנו במה אנו מתחבטים. אנו מתחבטים בעובדה שבעצם אין לנו מושג מה אנו עושים…” (עמוד 286) ולבסוף: “אני מוכרח ללמוד את תהליכי החשיבה הללו, ורק אז אדע שאני ממלא את תפקידי. וההצלחה: “אנחנו צריכים ויכולים להיות היונה של עצמינו”. לו אומר וקם ממקומו. ואז האיש המסוגר הזה מפתיע אותי. הוא כורך את ידו סביב כתפיי בחיבוק ואומר “אני גאה לעבוד איתך” (עמוד 333).
אלכס מצליח, עם צוות העבודה לו להתנתק מהדפוסים המטעים, הוא הופך באמצעות הנחייתו של יונה להיות היועץ של עצמו ומצליח לפתור את בעיותיו בכוחות עצמו, ובאמצעות שיתוף פעולה עם הצוות להגיע להצלחה שלא נצפתה על ידי מנהליו ולהציל את המפעל.
זאת, תוך תהליך חקירה פנימי המלווה שינויים נורמטיביים עמוקים המביאים לשינוי תמידי: “כולם יודעים בדיוק לאן למקם את תשומת הלב כדי לשפר ביצועים והו אכן המפח לכל דבר” (עמוד 272). תהליך זה מונחה על ידי יונה אשר תורם מהידע שלו כ”מומחה” ובכך מקדם את תהליכי החקירה והשינוי.